Milieu

Flamingo’s weer terug in het Gotomeer Bonaire

Sinds een aantal maanden zijn de flamingo’s weer terug in het Gotomeer. Na de brand bij Bopec in 2010, verdwenen de flamingo’s uit het Gotomeer, waarschijnlijk vanwege de verontreiniging van het meer met onder andere de chemische stof PFOS.

Hoewel het verheugend nieuws is dat de flamingo’s nu weer voedsel vinden in het Gotomeer, is de vervuiling in het meer vermoedelijk nog niet verdwenen. Het is ook onbekend of PFOS in de voedselketen terecht is gekomen en wat daarvan de gevolgen zijn.

De afgelopen maanden laten een geleidelijke terugkomst van flamingo’s in het Gotomeer zien. In eerste instantie ging het om minder dan tien exemplaren, daarna tientallen en nu zijn ongeveer 350 flamingo’s waargenomen. Dat aantal komt redelijk overeen met de gemiddelde hoeveelheid flamingo’s die voor de brand in het meer aanwezig waren.  Het lijkt erop dat de flamingo’s nu weer voldoende voedsel vinden in het Gotomeer, zoals zoutgarnaaltjes en zoutvliegjes. Onduidelijk is in hoeverre de flamingo’s en andere planten en dieren nog worden blootgesteld aan perfluoroctaansulfonaat-verbindingen (PFOS).

Op 8 en 9 september 2010 woedde een grote brand op het terrein van de olieraffinaderij Bopec. Destijds bleek uit onderzoek van het RIVM dat normen voor PFOS waren overschreden in het Gotomeer en in Salina Tam, twee zoutmeren vlakbij Bopec. Deze verbindingen zaten in het blusschuim dat bij het bestrijden van de brand werd gebruikt. Het bleek niet mogelijk om aan te geven wat de effecten op de natuur van deze normoverschrijding zouden kunnen zijn. Wel werd aangegeven dat de gehalten van deze stoffen in beide meren geleidelijk zouden kunnen gaan afnemen. Hoe snel dat zou gaan, was onbekend.

Uit onderzoek in 2013 van de Universiteit Wageningen (IMARES), bleek dat de milieukwaliteitsnormen in het Gotomeer en Saliña Tam nog steeds werden overschreden. De gehalten PFOS in het water en het bodemslib van deze zoutmeren waren iets lager dan in 2010, maar nog duidelijk verhoogd. Risico’s voor het ecosysteem van deze jarenlange blootstelling zijn hierdoor niet uit te sluiten.

Bron: Openbaar Lichaam Bonaire, Flamingo’s weer terug in het Gotomeer, 11 november 2014

Deel dit artikel