Politiek & Bestuur

Geen fraude bij aanbesteding afvalcentrum

Hoewel er geen aanwijzingen zijn gevonden voor fraude bij de aanbestedingsprocedure van het afvalcentrum Lagun, heeft het Bestuurscollege toch besloten een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

Medio 2014 startte het Openbaar Lichaam Bonaire een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor ‘Infrastructurele werken voor het inrichten van het Afvalcentrum Lagun’. Deze procedure mondde begin oktober uit in een voorlopige gunning aan een van de vier lokale aannemers die hadden ingeschreven. De eigenaar van een van de vier aannemers liet zich vervolgens zeer negatief uit over de gevolgde aanbestedingsprocedure. Naar zijn zeggen zou de procedure niet juist verlopen zijn.

Het Bestuurscollege, dat integriteit hoog in het vaandel heeft staan, nam de beschuldigingen hoog op en verzocht, in samenwerking met de Rijksvertegenwoordiger, een advocaat om een onderzoek in te stellen. Deze vond geen aanwijzingen voor corruptie, fraude of bevoordeling of benadeling van een van de partijen.

Wel stelde de advocaat dat de communicatie met de inschrijvers beter had kunnen verlopen. Hij adviseerde het Bestuurscollege daarom tot heraanbesteding over te gaan, op basis van een aangepast bestek waarbij alle partijen opnieuw worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Het college heeft dit advies overgenomen. Inschrijvers zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld en er zijn intussen een aantal bedrijven uitgenodigd om mee te doen met de nieuwe aanbesteding.

Bron: Geen fraude bij aanbesteding afvalcentrum

Deel dit artikel