Veiligheid & openbare orde

Handhaving van meldplicht ongebruikelijke transacties

Medewerkers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben samen met het Recherche Samenwerkingsteam en in opdracht van het Openbaar Ministerie BES opsporingsonderzoeken verricht naar het niet naleven van de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. De onderzoeken vonden plaats op Bonaire.

Accountants, notarissen en andere bedrijven en dienstverleners zijn, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES (Wwft BES), verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld contante betalingen van 11.000 dollar en meer. Deze dienen gemeld te worden bij een meldpunt van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Ook legt de wet verplichtingen op met betrekking tot het identificeren van klanten en het vastleggen van transactiegegevens.

De FIU wordt door de meldplicht en door het vastgelegd zijn van de gegevens in staat gesteld nader onderzoek te doen. Ook kan het zijn dat een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar aanleiding van meldingen.

Behalve dat achteraf transacties kunnen worden onderzocht, heeft de wet ook een preventief effect. De meldplicht maakt het minder aantrekkelijk om malafide transacties te verrichten. Dat effect wordt alleen bereikt als de notarissen, accountants en verkopers van goederen als nieuwe auto’s zich ook aan de meldplicht houden. Het niet melden levert een strafbaar feit op.

Om te bevorderen dat meldingsplichtige bedrijven volgens de regels werken, geeft de overheid voorlichting, ook worden bedrijven bezocht.

In de week van 20 april zijn verdachten gehoord die binnen hun kantoor of bedrijf de verplichte meldingen desondanks niet hadden gedaan.Bedrijven die zich niet aan de meldplicht of aan andere voorschriften uit de WwftBES houden, riskeren hoge geldboetes.

 

Bron: Amigoe

Deel dit artikel