Politiek & Bestuur

Debat “goed bestuur binnen de overheid”

Debad “goed bestuur binnen de overheid”

Eergisteren debatteerde gedeputeerde van onder andere bedrijfsvoering Clark Abraham over “goed bestuur binnen de overheid”. Het “sofagesprek” werd in het kader van de Dag van het Commissariaat 2015 georganiseerd door Bonaire Holding Maatschappij (BHM. Naast de gedeputeerde namen ook onder meer rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, prof. mr. Frank Kunneman en mr. Anthony Nicolaas deel aan het debat.

Tijdens het sofagesprek werd onder andere gedebatteerd over de waarde van goed bestuur en toezicht van overheids-nv en stichtingen voor de ontwikkeling van Bonaire. Daarnaast werd ook het vraagstuk of de overheid medeverantwoordelijk is voor het gevoerde beleid binnen een overheids-nv en stichting behandeld.

Gedeputeerde Abraham spreekt over een nuttig debat. ,,Goed bestuur binnen de overheid is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van ons eiland. Dat erkennen we. Om die reden werken we momenteel -in samenwerking met BZK- aan de bestuurlijke ontwikkeling van Bonaire. Want willen we als eiland vooruit gaan, dan moeten we vooral eerst naar onszelf als bestuurders kijken. Het was goed om te zien dat de overheidsvennootschappen, waar ik als gedeputeerde verantwoordelijk voor ben, ruim vertegenwoordigd waren. Er werden goede vragen gesteld door het publiek, waardoor het debat goed op gang is gekomen’’.

Abraham vervolgt: ,,De overheid heeft een dubbele rol als het gaat om overheids-nv’s. Zo zijn we enerzijds eigenaar van de nv, waarbij we de verantwoordelijkheid dragen over de organisatie. Anderzijds dienen we rekening te houden met de publieke taak die we hebben, waarbij vanuit wet en regelgeving dient te worden gehandeld. Het is belangrijk om deze twee taken niet met elkaar te verwarren en een gezonde balans hier in te houden. Om dat te kunnen realiseren en in stand houden is goed bestuur erg belangrijk’’.

Deel dit artikel