Politiek & Bestuur

Organisaties trainen samenwerking rampenbestrijding

Organisaties trainen samenwerking rampenbestrijding

Het openbaar lichaam Bonaire heeft voor een rampenbestrijding training gezorgd voor een groep ambtenaren samen met politie, brandweer en fundashon Maria Dal. De oefening was een simlatie van een ramp die zich voor de kust van Bonaire heeft afgespeeld.

Afgelopen vrijdag nam de oefening plaats in samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie van infrastuctuur en milieu van Nederland. Gedurende de oefening werd nadruk gelegd op deel en taken van publieke informatie.

Er werd een situatie gesimuleerd van een explosie op een tanker met als gevolg een olielekkage in zee. De vier kolommen die deelnamen aan de oefening waren brandweer (rode kolom), politie (blauwe kolom), fundashon Maria Dal (witte kolom) en het team van ambtenaren, die men ook bevolkingszorg noemt (Oranje Kolom).

In het geval van een crisis, ramp of calamiteit is de COPI het eerste team die met het bestrijden hiervan zal beginnen, COPI staat voor Commando Plaats Incident. Dit is een groep personen die bestaat uit een vertegenwoordiger van elk kolom. Op het moment dat zij hun analyse van de situatie hebben verricht kunnen ze een beslissing nemen om de situatie te escaleren naar het volgend team die in actie moet treden. De simulatie was voorbereid zodanig dat deze werd opgeschaald naar het team die de strategische beslissingen moet nemen onder leiding van de gezaghebber de heer Edison Rijna. Dit team is het eilandsbeleidsteam (EBT) 

Na afloop van de training volgde de evaluatie met de strategische punten die van belangrijk zijn om te verbeteren  voor elke kolom. Elke training en oefening dat het team samen doet, mondt uit tot een hechtere samenwerking en betere voorbereiding van de rampenorganisatie.

Deel dit artikel