Personeel & Werk

Inspecteur van de Arbeidsinspectie beëdigd

Inspecteur van de Arbeidsinspectie beëdigd

vlnr: De heer R. Sluis (inspecteur Arbeidsinspectie), de heer J. Rosales (plv. Korpschef, getuige) en mevrouw H. Buitink (Korpschef)

Ten overstaan van verschillende ambtsdrager van de politie en brandweer op Sint Eustatius, is op woensdag 25 november 2015 de heer R. Sluis, inspecteur van de Arbeidsinspectie, door mevrouw H. Buitink, korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, beëdigd als buitengewoon agent van politie (BAvPol).

Dit betekent dat de heer Sluis op het terrein van de wetgeving waarop de Arbeidsinspectie toezicht houdt, zelfstandig proces-verbaal mag opmaken. In het verleden moest daarvoor een beroep worden gedaan op KPCN.

Bij overtreding van de wetten waarop de Arbeidsinspectie toezicht houdt, blijft de inspectie in de meeste gevallen werkgevers en werknemers eerst waarschuwen. De Arbeidsinspectie gaat hierbij uit van de goede wil van werkgevers en werknemers. Met het Openbaar Ministerie worden echter afspraken gemaakt over de gevallen waarin proces-verbaal wordt opgemaakt. In sommige gevallen wordt niet eerst gewaarschuwd, maar wordt meteen strafrechtelijk opgetreden. Dan gaat het bijvoorbeeld over ernstige overtredingen. Wanneer waarschuwingen van de Arbeidsinspectie niet tot verbetering leiden, kan alsnog proces-verbaal worden opgemaakt.

De zelfstandige bevoegdheid om te verbaliseren maakt het mogelijk om eerder dan in het verleden het geval was, op te treden. Het proces-verbaal wordt aangeboden aan het OM waarna deze tot strafvervolging kan overgaan.

Voor de goede orde: als iemand een proces-verbaal krijgt, betekent dat niet dat de overtreding mag blijven bestaan. In alle gevallen moeten de juiste maatregelen worden genomen om de overtreding op te heffen.

Deel dit artikel