Geen categorie

Nieuwe Directeur voor Stinapa

Stinapa logo

Het bestuur van STINAPA heeft het genoegen u mee te delen dat per 15 januari 2016 de heer Herman Sieben zal aantreden als directeur van STINAPA. In deze functie volgt hij de heer Johan Afman op die ruim anderhalf jaar interim-directeur is geweest.

De heer Sieben heeft veel ervaring met beleid, beheer en educatie op het gebied van natuur en milieu. De heer Sieben was Regiodirecteur Staatsbosbeheer Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en was verantwoordelijk voor beleid en beheer van 90.000 ha natuur- en recreatiegebied.

Het Bestuur verwelkomt de heer Herman Sieben en wenst hem veel succes in deze nieuwe uitdaging.

Stinapa directeur
Deel dit artikel