Onderwijs op Bonaire

Gedeputeerde Benito Dirksz betreurt ontwikkelingen SGB en FORMA

Benito Dirksz

Kralendijk– Gedeputeerde Benito Dirksz van Onderwijs betreurt de gang van zaken bij de SGB en FORMA waarbij de Nederlandse onderwijsinspectie de examens heeft stopgezet.

Dirksz was afgelopen vrijdag laat in de middag onaangenaam verrast door het bericht over de stopzetting van de examens. De wijze waarop de examens zijn stopgezet, brengt niet alleen maximale schade toe aan het onderwijs op Bonaire in het algemeen, maar ook in het bijzonder aan de leerlingen en ouders die direct getroffen zijn door de maatregel.

Volgens informatie waar het beleidskantoor van Dirksz over beschikt, heeft de Nederlandse onderwijsinspectie op 18 december in de late avonduren een brief naar de SGB verzonden. Hierdoor kon er pas na de vakantie op deze brief gereageerd worden en konden ook pas na de vakantie preventieve maatregelen worden genomen.

Deze betreurenswaardige escalatie bij de SGB, is naar het oordeel van de gedeputeerde onacceptabel. De gedeputeerde heeft lof voor de vastberadenheid en de moed van de Bonairiaanse leerlingen en hun ouders om een verklaring van de leiding van de SGB te eisen. Dirksz roept alle betrokkenen met klem op om welk verschil van visie of verschil in de onderwijspraktijk ook opzij te zetten zodat de examens door kunnen gaan.

De gedeputeerde is van mening dat drastische maatregelen als deze pas als laatste toegepast moeten worden, nadat er de mogelijkheid was om alle andere preventieve maatregelen te nemen. Het beleidskantoor van de gedeputeerde neemt deze zaak heel ernstig op en is de kwestie aan het onderzoeken om te achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Afgezien daarvan wordt ook de rol van beide partijen in het proces bekeken om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en een structurele oplossing te garanderen.

Deel dit artikel