Geen categorie

Sabaanse families verkopen land voor bouw nieuw kinderdagverblijf en kleuterschool in St. Johns

saba

Na een lange periode van vergaderingen tussen het Openbaar Lichaam, het Rijksvastgoedbedrijf en de families Hassell, Barnes, Wilson en Winfield, is de weg vrijgemaakt om een stuk onbebouwde grond in de buurt van het school complex in St. Johns over te dragen aan het Openbaar Lichaam. Het land is nodig voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in St. Johns voor de kinderen van het Laura Linzey Day Care Center en de peuters van de Sacred Heart School. 

De gedeputeerde voor onderwijs, de heer Chris Johnson en het hoofd van de RCN unit Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Nolly Oleana, zijn de betrokken families zeer dankbaar voor hun bereidheid tot medewerking aan dit voor Saba belangrijke project. Notaris Mw. Marlene Mingo is degene die de juridische overdracht van het land en de betaling daarvan regelt. Zij zal de betaling namens de rechtmatige erfgenamen beheren op een speciaal daarvoor aangewezen bankrekening.

Onmiddellijk na de juridische overdracht aan het begin van 2016, start de inschrijving  voor de bouw van de nieuwe kleuterschool en het kinderdagverblijf. In oktober 2012 ondertekenden het Openbaar Lichaam   Saba en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) het Onderwijs Huisvesting Plan Saba 2012-2016 . Dit plan voorziet in de verbetering van alle schoolgebouwen op Saba. De realisatie van het nieuwe gebouw voor de Laura Linzey Day Care en de kleuterschool groepen van de Sacred Heart School is het tweede project dat zal worden gerealiseerd. Bovendien wordt nu gewerkt aan de renovatie van het P.L. Granger Auditorium.

Gelijktijdig met de overdracht van het land in St. Johns zal ook het land in The Bottom worden overgedragen aan het Openbaar Lichaam. Het betreft een stuk land waarvoor in 2010 afspraken werden gemaakt om de “Brede School” te realiseren. Dit plan is veranderd met het Onderwijs Huisvesting Plan Saba 2012-2016. Het betreffende  land in The Bottom zal bestemd worden voor onderwijs doeleinden.

Deel dit artikel