Personeel & Werk

Dag van de Privacy in het teken van werkgevers en werknemers

privacy

Kralendijk, 27 januari 2016 – De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) besteedt op de internationale Dag van de Privacy aandacht aan de relatie tussen werkgevers en werknemers. Voor de Commissie is de dag dit jaar bedoeld om in dialoog te gaan over de spelregels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens van medewerkers. 

Internationale Dag van de Privacy

Sinds 2009 staan organisaties op 28 januari stil bij de Dag van de Privacy. Omdat veel persoonlijke informatie niet zo goed beschermd is als men denkt, is deze informatie vaak makkelijk te vinden en net zo makkelijk te misbruiken. Daarom wordt op de Dag van de Privacy aandacht besteed aan de bewustwording van de rechten en plichten op het vlak van de privacy.

Het thema arbeidsrelaties

Het thema dat op de eilanden in 2016 alle aandacht krijgt, is de relatie tussen werkgevers en werknemers als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is er nog veel onbekendheid met de spelregels die gelden voor dit onderwerp. “Juist vanwege deze onbekendheid is het belangrijk hier dit jaar veel aandacht aan te besteden” zegt Glenn Thodé, voorzitter van de Commissie.

“We zijn van plan in maart op Bonaire, Sint Eustatius en Saba sessies te organiseren voor een aantal werkgevers om voorlichting te geven over de do’s en dont’s en te discussiëren over de gevolgen van de wetgeving op dit terrein” aldus Thodé. “In de tweede helft van het jaar organiseren we sessies voor de werkgevers die nog niet meegedaan hebben in de eerste ronde.”

De privacywetgeving

Om de wetgeving op het gebied van de privacy onder de aandacht te brengen en richtlijnen te geven over de toepassing ervan, is in 2014 de Commissie ingesteld. “Nadat we een periode voorlichting hebben gegeven en aan de bewustwording hebben gewerkt, is het op termijn ook de bedoeling van de Commissie om de toepassing van de wet te gaan controleren” zegt Thodé, “de wet is tenslotte niet vrijblijvend.”

Deel dit artikel