Economie

Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

Afgelopen donderdag 28 januari hield de Kamer van Koophandel Bonaire haar Nieuwjaarsevent 2016. In zijn openingstoespraak legde directeur Dick ter Burg de nadruk op de volgende aspecten: economische ontwikkeling, actie, vertrouwen en transparantie. Ter Burg begon zijn toespraak als volgt: ‘Een nieuw jaar, een nieuwe locatie en een frisse kijk op de toekomst. Een veelbelovende toekomst als het aan de KvK ligt. Bonaire is een groeipotentieel waar menig eiland en land om ons heen jaloers naar kijkt. Jaloers omdat zij de mogelijkheden zien die er op Bonaire zijn, de kansen die er liggen en de combinatie van factoren die Bonaire heeft om een rol van betekenis te kunnen zijn. Maar we moeten wel iets met de kansen en mogelijkheden gaan doen. Bonaire moet in actie komen!’ Hieronder volgen de voornaamste highlights uit deze toespraak. Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

Volgens de KvK waren er in 2015 drie gebeurtenissen die van invloed zijn op de economische ontwikkeling en dus op de toekomst van Bonaire: een nieuw Bestuurscollege,  het Evaluatierapport van de Commissie Spies en het referendum van 18 december. Naar aanleiding van het Evaluatierapport roept de KvK op tot het per direct – in 2016 dus – bedenken en uitvoeren van acties. Als gevolg van het referendum ziet de KvK  een tweedeling ontstaan in de maatschappij, wat niet wenselijk is voor de economische ontwikkeling. Dick ter Burg: ‘Om te komen tot het hoger liggende doel dient er allereerst gezamenlijk vertrouwen te zijn. Voor dit vertrouwen heb je transparantie nodig.’

Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

‘Daarnaast dient de overheid beleid te maken en de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om als ondernemer je zaak uit te oefenen. Want uiteindelijk dient het daar te gebeuren, in de private sector. Daar zitten de ondernemers, de mensen die de kansen zien en grijpen. Doen ze dat niet, dan gaan ze ten onder. Hier zit de creativiteit die nodig is om geld te verdienen. Geld dat weer gebruikt kan worden om te investeren in het bedrijf. De overheid heeft de taak om ervoor te zorgen dat dit mogelijk gemaakt wordt en dient een pad te creëren, met zo weinig mogelijk administratieve hindernissen, waarop deze ondernemers kunnen wandelen.’

Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

Zonder een goed en doordacht plan kom je nergens en dat geldt ook voor Bonaire. Zonder een plan ga je niet hogerop komen. Het is daarom vreemd om te zien dat na al die jaren er nog steeds geen goedgekeurd Masterplan is voor de economische ontwikkeling van Bonaire. Naast het Strategisch Masterplan is er ook nog steeds geen Strategisch Toeristisch plan. ‘Hoe kan het toch zijn dat in de belangrijkste sector van de economie er nog steeds geen algemeen geaccepteerd plan is?’, vraagt de KvK-directeur zich af. Het is wel essentieel om op korte termijn tot uitvoerbare acties te komen. Ook hier geldt de boodschap: geef openheid van zaken, dat zal tot vertrouwen leiden en dus tot resultaten!

Indrukwekkende toespraak van directeur Dick ter Burg bij het KvK Nieuwjaarsevent 2016

Natuurlijk werden er ook positieve punten benoemd door dhr. Dick ter Burg: De cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat er sprake is van groei in het aantal ingeschreven entiteiten in het handelsregister en dat is een goede zaak. Er wordt een Investeringsorganisatie opgericht die moet zorgen voor een snellere doorloop van aanvragen van investeerders, want om de economie sterker te maken hebben we nieuwe investeringen nodig. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de de Cost of Doing Business op Bonaire. Dit moet een bruikbaar document opleveren waarmee je plannen kan bedenken om dingen beter te maken. Aan het eind van zijn toespraak sprak dhr. ter Burg de wens uit dat 2016 een jaar moet worden van actie! Alleen dat zal leiden tot de juiste sleutel voor succes!

Met gepaste trots kan de KvK melden dat er 187 personen aanwezig waren bij het Nieuwjaarsevent  2016. Dat is dan zo’n 80 meer dan vorig jaar! Van de gezichten van de ondernemers was duidelijk af te lezen dat ze ervan genoten om elkaar in deze feestelijke ambiance te kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over zakelijke aangelegenheden. Opvallend is dat dit jaar meerdere ondernemers al geruime tijd van tevoren zelf de KvK hebben benaderd om te vragen wanneer het evenement zou plaatsvinden. De KvK heeft ook gasten kunnen verwelkomen die speciaal voor deze gelegenheid uit Curacao zijn gekomen.

Deze avond was ook de officiële opening van de nieuwe locatie van de KvK aan de Kaya Amsterdam 23. Alle aanwezigen kregen een rondleiding door het onlangs betrokken gebouw. Behalve kantoren zijn er nu ook een trainingsruimte en een zaal waar ondernemers gezellig bij elkaar kunnen zitten voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie, ook wel bekend als het ondernemersplein. De KvK beschikt nu over een pand waar er meer diensten geleverd kunnen worden aan onze ondernemers en aan personen die een eigen bedrijf willen beginnen.

Deel dit artikel