Economie

Minister Plasterk tekent meerjarenplan Statia

Plasterk in statia

Minister Ronald Plasterk heeft maandag tijdens zijn eendaagse bezoek aan St. Eustatius het meerjarenplan voor het eiland getekend. Het was het eerste bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Statia sinds januari vorig jaar en ook sinds hij in juni het eiland onder verscherpt financieel en bestuurlijk toezicht stelde.

De bewindsman onderstreepte tijdens de presentatie het belang van de investeringen op sociaal-economisch gebied, die in het vijfjarenplan zijn opgenomen. “De uitvoering van het programma vereist samenwerking op alle regeringsniveaus”, waarschuwde Plasterk tijdens een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek. “Ondanks enige vertraging is de eerste stap dat we nu met elkaar moeten gaan samenwerken.”

IJskast
Goedkeuring van het meerjarenplan werd in de ijskast gezet bij de introductie van de zogenaamde aanwijzing. Maar volgens Plasterk is de kou inmiddels uit de lucht en is er een nieuwe politieke atmosfeer ontstaan, waarin Den Haag en het eilandsbestuur weer zaken met elkaar willen doen. Om een indruk te geven van de omvang en schaal van het plan, wees de minister op de investeringen van zes miljoen dollar voor verbetering van het wegennet en 450.000 dollar voor verbetering van scholen op het eiland.

Pleisters
Gedeputeerde van Constitutionele Zaken Reginald Zaandam (UPC) is verheugd over de ratificatie van het meerjarenplan. “Dit document markeert een verandering in vergelijking met de laatste vier jaar. In plaats van het plakken van pleisters op alle tekortkomingen hebben we nu een integrale benadering om armoede te bestrijden en om het hoogstbelangrijke grondwerk te leggen om te komen tot financiële zelfredzaamheid voor Statia”, liet Zaandam weten.

Hij voegde er wel aan toe dat het plan alleen tot volle wasdom kan komen als er een eind wordt gemaakt aan de ‘eindeloze vertraging’ veroorzaakt door de ‘red tape’ bij de plannen betrokken ministeries. De ondertekening van het meerjarenplan werd bijgewoond door gezaghebber Gerard Berkel, gedeputeerde van Financiën Astrid McKenzie en de voltallige eilandsraad.

In de middag ontving minister Plasterk de officiële reacties van Bonaire, Statia en Saba op het evaluatierapport van de commissie Spies. Er stonden ook verschillende gesprekken op de agenda, waaronder met sociale partners. Plasterk bracht eveneens een bezoek aan Hazel Plantation, waar een agrarisch project wordt uitgevoerd.

Bron : Caribisch Netwerk

Deel dit artikel