Welzijn & Zorg

Onderzoek VN-Verdrag inzake personen met een beperking of chronische ziekte

bc overleg onderzoek VN verdrag gehandicapten

Kralendijk – Afgelopen week vond op Caribisch Nederland een deel van het onderzoek plaats n.a.v. het door Nederland getekende Verdrag voor mensen met een beperking of chronische ziekte, dat nu in proces van ratificatie is. Voor Europees Nederland is in beeld wat het verdrag betekent. Voor Caribisch Nederland is nog niet onderzocht wat nodig is om te voldoen aan het verdrag. Het lopende onderzoek heeft als doel om een beeld te krijgen van wat er nog zou moeten gebeuren om aan het verdrag te voldoen.

Het spreekt voor zich dat het bestuurscollege, met gedeputeerde en portefeuillehouder Dirksz voorop, de aandacht voor deze doelgroep van groot belang acht.

Het onderzoek gaat in op de wetgeving van Caribisch Nederland, het beleid van de ministeries en het openbaar lichaam en de situatie in de praktijk.

Om die vragen te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd met:

  • Instellingen die direct te maken hebben met mensen met een beperking, zoals FKBO, FKPD, Kas di Kuidi, Cocari, SVP-CN, de thuiszorg, Best Care Logistics, MIVABO en het Zorgverzekeringskantoor
  • Instellingen die zich niet expliciet richten op mensen met een beperking, maar er wel mee te maken hebben, zoals het EOZ, ROA, Voogdijraad, rechtbank, Sociale Zaken (RCN) CJG, Jeugdzorg & Gezinsvoogdij, Kolegio Strea Briante, de onderdelen, MIVA 60+, arbeidszaken, welzijn & zorg, infrastructuur, bouwvergunningen, juridische zaken en P&O van het openbaar lichaam.
  • Bestuurders: de gezaghebber, het bestuurscollege, de eilandsraad en de Rijksvertegenwoordiger.

Het onderzoek moet een overzicht opleveren van de mate waarin de wetgeving voldoet aan het Verdrag, alsmede een overzicht van de praktijk. Dit is een overzicht van welke voorzieningen er zijn voor mensen in de praktijk, waar ze tegenaanlopen en wat goed gaat. Deze overzichten worden voor consultatie voorgelegd aan de eilanden. Dit zal waarschijnlijk tussen begin april en eind mei zijn. Het rapport moet 31 juli 2016 zijn afgerond.

Het onderzoek wordt gedaan door Elma van de Mortel (IdeeVersa) en Oberon Nauta (DSP-groep). Beide onderzoekers hebben vaker onderzoek gedaan in Caribisch Nederland. Het programma voor het onderzoek op Bonaire is georganiseerd door het Openbaar Lichaam.

De eerste bevindingen op basis van de gevoerde gesprekken geven aan dat er al redelijk veel is gebeurd. Ook zijn er voorbereidingen om bij nieuwe investeringen rekening te houden met toegankelijkheid. Maar er is ook nog veel nodig als toegankelijkheid, inclusie en gelijkheid de norm zijn. Er wordt daarom veel van dit onderzoek verwacht.

Deel dit artikel