Economie

Bestuurscollege hoort graag mening burgers Bonaire

Openbaar lichaam logo

Middels bijeenkomst evaluatie proces “Hoe nu verder?”

Bestuurscollege hoort graag mening burgers Bonaire

Kralendijk – In het kader van het lopende evaluatieproces vindt er op 15 februari 2016 een bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst wil het bestuurscollege een proces beginnen om van gedachte te wisselen met diverse stakeholders en de burgers van Bonaire. De vraag die centraal staat luidt: “hoe nu verder?”. Het college hoort graag ook uw mening!

Bij het vorming van de nieuwe staatkundige structuur op 10-10-10 is vastgesteld dat deze geëvalueerd zou worden over een periode van vijf jaar. Naar aanleiding hiervan publiceerde de Evaluatiecommissie Spies op 10 oktober 2015 het rapport “Vijf jaar verbonden” en werd een referendum gehouden op 18 december 2015.

U bent van harte welkom op 15 februari 2016 van 17:00 uur tot 19:15 uur in de conferentieruimte van Captain Don’s Habitat voor het eerste bijeenkomst. Indien u wenst deel te nemen, kunt u dit per e-mail bevestigen via: info@bonairegov.com en communicatie@bonairegov.com.

Deel dit artikel