Veiligheid & openbare orde

Brancheorganisatie van Bonaire, bestuur, politie en Openbaar Ministerie slaan de handen ineen tegen criminaliteit in het bedrijfsleven

Brancheorganisatie van Bonaire, bestuur, politie en Openbaar Ministerie slaan de handen ineen tegen criminaliteit in het bedrijfsleven

Van links naar rechts en van onder naar boven: Maurice Adriaens (TCB), Malinda Hasell (TCB), Wnd. Gezaghebber Mw. Anthony – Betancourt, Irene Dingjan (BONHATA), Anja Romeijnders (BBE), Hildegard Buitink (korpschef KPCN), Muys Cieremans (Sun Rentals), Eric Willems (KPCN), Henry Hambeukers (OM), Dick ter Burg (KvK), Colin Voeteé (CCV), Martin Donker (V&J) Niet op de foto: Corine van der Hout (Sunbelt Bonaire)

De eerste stappen om een Eilandelijke Platform Criminaliteitsbeheersing op Bonaire concrete vorm te geven zijn gezet. Dit platform, geïnspireerd door het concept het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) in Nederland, is in het leven geroepen om criminaliteit tegen het bedrijfsleven in kaart te brengen en terug te dringen. In dit platform pakken politie, justitie, overheid, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk lokale en regionale veiligheidsproblemen aan.
Bijvoorbeeld door ondernemers te informeren over criminaliteit en hen concrete maatregelen aan te reiken. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van de veiligheid in het bedrijfsleven.

Op donderdag 4 februari is de aftrap van dit initiatief op Bonaire gedaan. Bij gebleken succes op Bonaire zal dit platform ook op Sint Eustatius en Saba geïntroduceerde worden.
Aanwezig waren een groep Bonairiaanse ondernemers, Hildegard Buitink korpschef van KPCN, Martin Donker van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en Colin Voeteé van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV).
Het platform is geïnitieerd nadat duidelijk werd dat de criminaliteitsproblemen die betrekking hebben tot ondernemingen alleen in goede samenwerking effectief en snel aangepakt kunnen worden.
Mede door goede ervaring met RPC heeft het korpschef contact gezocht met ervaringsdeskundigen op dit gebied.
In de afgelopen periode heeft ze diverse gesprekken met CVV gevoerd om ondersteuning te krijgen vanuit Europees Nederland om van dit platform een succesvol initiatief te maken. Dit gezien het CVV, een door V&J gesubsidieerde organisatie, ruime kennis ervaring heeft met Nationale en Regionale platformen voor Criminaliteitsbeheersing.

Omdat dit initiatief al jarenlang succesvol is gebleken in Europees Nederland, waren de beleidsadviseur namens de Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Martin Donker, en de heer Colin Voeteé van het CVV uitgenodigd om hier meer over te komen vertellen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland en Caribisch Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.
In de afgelopen week hebben zij diverse mensen vanuit het bedrijfsleven geïnterviewd om van hen te horen wat hun behoefte precies is.
De gesprekken hebben ertoe geleid dat het CVV toegezegd heeft de nodige middelen om de criminaliteit op de eilanden tegen te gaan, te gaan leveren. In maart zal de eerste bijeenkomst van het Eilandelijk Platform Criminaliteitsbestrijding plaatsvinden.
De korpschef, maar ook de gezaghebber, waarnemend gezaghebber en het Openbaar Ministerie die dit initiatief enorm ondersteunen, willen alle ondernemers van Bonaire van harte uitnodigen om deel te nemen en onderdeel te worden van dit platform.

Handige telefoonnummers, wanneer belt u welk nummer?
Als iedere seconde telt: alarmnummer 911 (gratis)
Als u een (anonieme) tip wilt geven: tiplijn (+599) 717 7251
Het politiebureau op uw eiland, als er geen noodgeval is:
Bonaire (+599) 715 8000 of 717 8000

Deel dit artikel