Welzijn & Zorg

Miniconferentie ‘De Gezondheid van onze Jeugd in maat en getal’

Youth health study

Kralendijk – De afdeling Publieke Gezondheidszorg van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft onlangs bij Captain Don’s Habitat  een miniconferentie met de titel ‘De Gezondheid van onze Jeugd in maat en getal’ georganiseerd. De miniconferentie werd geopend door Gedeputeerde Dirksz. Daarnaast was ook onze Gezaghebber Rijna die middag te gast.

Tijdens deze miniconferentie werden de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd. De resultaten van de “Youth Health Study Bonaire 2013” werden gepresenteerd door mw. Iralice Jansen, epidemioloog en de resultaten van het “Onderzoek Jeugdobesitas 2015 Bonaire” werden, aan de aanwezigen gepresenteerd door mw. Joana Kist-van Holthe, kinderarts en onderzoeker bij Vrije Universiteit Medisch Centrum. De cijfers uit deze twee onderzoeken betreffen de gezondheidstoestand van onze jeugd.

Mw. Alcira Janga-Jansen, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheidszorg leidde het inhoudelijke deel van de conferentie in en heeft zowel aan Gezaghebber Rijna als aan Gedeputeerde Dirksz een exemplaar van beide onderzoeksrapporten overhandigd.

Het doel van de miniconferentie was het delen van de onderzoeksresultaten met de interne en externe samenwerkingspartners, om zo een gezamenlijke basis te creëren om gezamenlijk te werken aan de bevordering van de gezondheid van onze jeugd.

De afdeling Publieke Gezondheidszorg is tevreden met de opkomst. De participanten vertegenwoordigden verschillende interne en externe samenwerkingspartners,  te noemen: afdelingen van directie Samenleving en Zorg inclusief Indebon en SKAL, scholen en schoolbesturen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Expertisecenter Onderwijs Zorg, Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Fysiotherapeuten, Stichting EQ, Rijksdienst Caribisch Nederland, Voogdijraad en Fundashon Mariadal.

Na de onderzoekspresentaties hebben de participanten deelgenomen aan een groepssessie. De participanten kregen op deze manier de kans om zichzelf te uiten, over de resultaten van beide onderzoeken. De afdeling Publieke Gezondheidszorg neemt de resultaten van de groepssessies mee als input voor verschillende beleidsvoorbereidingen, op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

Tegen het einde van de miniconferentie hebben de beleidsfunctionarissen van de afdeling Publieke Gezondheidszorg, als onderdeel van het beleidsprogramma 2016, de verschillende projecten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie toegelicht.

De afdeling Publieke Gezondheidszorg kijkt terug op een succesvolle miniconferentie. Gedeputeerde Dirksz noemde onze jeugd, de toekomst van morgen. Hij is ervan overtuigd dat het delen van de onderzoeksresultaten een positieve bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de samenwerking tussen de afdeling Publieke Gezondheidszorg en de externe partners met het doel de gezondheid van onze jeugd en daarmee van onze toekomst te bevorderen.

Tenslotte heeft Gedeputeerde Dirksz zijn dankwoord uitgesproken aan de afdeling Publieke Gezondheidszorg voor het uitvoeren van de onderzoeken, aan PAHO voor het ondersteunen van de ‘Youth Health Study Bonaire 2013’, de Europese Commissie voor het financieren en ondersteunen van het project “Strengthening the Integration of British and Dutch Overseas Caribbean Territories in the Regional Response to HIV”, aan alle medewerkers en personen die hebben meegeholpen met de uitvoering van de onderzoeken.

Deel dit artikel