Veiligheid & openbare orde

Patricia Hassell benoemd tot procesmanager op Sint Eustatius

St Eustatius

Patricia Hassell legt met ingang van heden haar functie van directeur van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) neer. Mevrouw Hassell zal vanaf 7 maart 2016 een nieuwe functie binnen RCN vervullen.

Zij is door de Rijksvertegenwoordiger gevraagd hem te ondersteunen bij  het uitvoeren en het toezicht houden op het plan van aanpak op Sint Eustatius. Zij ressorteert als procesmanager rechtstreeks onder de Rijksvertegen-woordiger. 

De afgelopen tijd zijn er diverse gesprekken gevoerd over haar toekomst.

Dit heeft geresulteerd in het aanvaarden van deze nieuwe functie en haar vertrek bij JICN.

Wibo de Vries, plaatsvervangend directeur JICN, neemt per direct de taken van de directeur JICN waar. De functie voor directeur van de JICN wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Deel dit artikel