Welzijn & Zorg

“Wereld Nieren Dag: kom in beweging”

world kidney day

Kralendijk – Elke tweede donderdag in maart wordt wereldwijd de Wereld Nieren Dag (World Kidney Day) gehouden.

Dit gezamenlijke initiatief van de International Society of Nephrology en de International Federation of Kidney Foundations richt zich op:

– het creëren van bewustwording van het belang van onze nieren,

–  het tegengaan van het stijgende aantal nierziekten en bijbehorende gezondheidsproblemen.

Dit wil men bereiken door wereldwijd voorlichting te geven ter preventie van nierziekten. Onze nieren zijn belangrijke organen in ons lichaam die o.a. helpen afvalstoffen af te voeren,   de zout- en vochtbalans op peil te houden en hormonen aan te maken.

Het thema van Wereld Nieren Dag in 2016 is “Kinderen en nierziekten: Neem actie om ziekte vroeg te voorkomen”. Er wordt hierbij de nadruk gelegd om op vroege leeftijd aandacht te besteden aan onze nieren.

Dit helpt ons bewust te worden dat nierziekten, die zich op de volwassen leeftijd openbaren, vaak hun oorsprong hebben in de kinderjaren.

Op de wereld heeft 10% van de bevolking te kampen met een of andere vorm van nierziekte. Het gaat hierbij niet alleen om volwassenen maar ook om kinderen.

Nierproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben. Bij ouderen zijn overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk veel voorkomende oorzaken. Maar er zijn ook baby’s en kinderen met nierproblemen. Sommige kinderen worden geboren met een nierziekte en bij anderen ontwikkelt deze zich op nog vrij jonge leeftijd, vaak op basis van een erfelijke afwijking. De symptomen van nierziekten bij kinderen zijn vaak niet specifiek. Dit houdt in dat het risico bestaat dat kinderen nierziekten kunnen hebben zonder dat dit bijtijds wordt gesignaleerd.

Volgens de organisatie van Wereld Nieren Dag is er nog veel te doen om de bewustwording te stimuleren over de gevaren van nierziekten. De laatste cijfers duiden aan dat in de komende 10 jaren het aantal mensen met chronische nierziekten zal stijgen tot 17%.

Dit fenomeen wordt door de Wereld Gezondheid Organisatie (World Health Organization) aangeduid als een wereldwijd publieke gezondheidsprobleem.

Het is van belang om educatie ter preventie van nierziektes te stimuleren en te faciliteren.

Deze educatie richt zich op een gezonde leefstijl, op het vroegtijdig signaleren van aangeboren of op jonge leeftijd ontwikkelde nierziekten en op het bestrijden van toename van nierschade die te voorkomen is.

Dokter Julie Ingelfinger, Professor kindergeneeskunde bij de “Harvard Medical School” en “Senior Consultant” bij kindernefrologie bij de MassGeneral Hospital for Children” benadrukt het belang van preventie op vroege leeftijd. Zij zegt het volgende:

“ Nierziekten kunnen zelfs bij kleine kinderen effectief worden behandeld. Juist omdat bij de meeste volwassenen met nieraandoeningen dit probleem al ongemerkt start op de kinderleeftijd, is het noodzakelijk om nadruk te leggen op kinderen en jongeren als we willen werken aan preventie en het genezen hiervan.”

De leuze voor de bewustwordingscampagne is dit jaar “On World Kidney Day, move your feet” . Hiermee vestigen we de aandacht op “bewegen” als belangrijk preventiemiddel. “Bewegen” vermindert de kans op overgewicht, hoge bloeddruk en overgewicht, drie van de voornaamste oorzaken van nierziekten.

De afdeling Publieke Gezondheidszorg werkt in het kader van gezondheidsbevordering met verschillende programma’s om een gezonde leefstijl te stimuleren bij de hele bevolking van Bonaire en specifiek bij jongeren,  zoals de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Deze programma’s worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende instanties in de Boneriaanse gemeenschap. Een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging helpt om nierziekten te voorkomen.

De afdeling nierdialyse van Fundashon Mariadal organiseert in het kader van Wereld Nieren Dag gedurende de week van 7 maart tot en met 13 maart verschillende activiteiten gericht op bewustwording.

De Gedeputeerde belast met Publieke Gezondheidszorg op Bonaire, de heer Benito Dirksz,  wil de hele bevolking stimuleren om te komen tot een gezonde leefstijl om niet alleen nierziekten maar ook overgewicht en andere chronische ziekten te voorkomen.  Ook wil de Gedeputeerde alle mensen met nierziekten  binnen onze gemeenschap het beste toewensen en stimuleren tot een gezond eetpatroon en leefstijl. Hiermee kunnen complicaties worden voorkomen. Volg de adviezen en instructies van uw internist/specialist/arts en diëtist, verpleegkundige en andere professionals.

Het advies aan iedereen is: kom in beweging.   “Let’s move our feet for healthy kidney’s”.

Deel dit artikel