Ruimtelijke ordening & bouw

Uitspraak hoger beroep wel of geen pier op 3 juni

fort oranje

KRALENDIJK — Afgelopen vrijdag dienden twee hoger beroepszaken waarin het Openbaar Lichaam Bonaire en de natuurbeschermingsorganisaties Stinapa en STCB tegenover elkaar stonden. Inzet: de uitbreiding van de pier bij Karel’s Beach Bar in het beschermde Marine Park.

Er was nogal wat publiek afgekomen op de behandeling van de zaken, die al een aantal jaren spelen. Toch ging het vrijdag niet zozeer over de bijzondere waarde van het Marine Park of over het economisch belang dat de pier voor Bonaire zou kunnen hebben, de vraag die allereerst beantwoord diende te worden was van strikt juridische aard: hadden Stinapa en de Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) eigenlijk wel bezwaar kunnen aantekenen tegen het wijzigingsbesluit van het Bestuurscollege dat de bouw van een pier in het beschermde onderwaterpark mogelijk maakte? De rechter in eerste aanleg oordeelde van niet en verklaarde de zaak niet-ontvankelijk. De advocaat van de beide natuurbeschermingsorganisaties wees er echter op dat het een beschikking was die wel ‘appellabel’ was. De tekst in het gewijzigde artikel van het Eilandbesluit zou vrijwel uitsluitend zijn toegeschreven op het gebied rond Karel’s Beach Bar.

Het tweede hoger beroep was aangespannen door de Eilandsraad en betrof de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van juli 2015, waarin werd gesteld dat het besluit tot herbestemming van delen van het Marine Park door het OLB niet voldoende gemotiveerd was. De Eilandsraad was het niet eens met het oordeel van de rechter, Stinapa en STCB daarentegen hielden vol dat de gevolgen van de aanleg van een pier voor het onderzeeleven niet voldoende waren onderzocht.

Het hof doet uiterlijk 3 juni uitspraak in beide zaken.

Bron : Amigoe

Deel dit artikel