Welzijn & Zorg

Virus aan boord cruiseboot dat morgen in Kralendijk aankomt

Virus aan boord cruiseboot dat morgen in Kralendijk aankomt

Morgen, 25 maart ligt het cruiseschip Ms. Riviera in de haven van Bonaire. Het Openbaar Lichaam Bonaire wil een ieder waarschuwen die van plan is het schip te bezoeken. Enkele passagiers aan boord zijn besmet met een virus wat overgeven en diarree veroorzaakt. Het gaat over het Noro virus en/of Norwalk vírùs.

Er is besloten om alleen passagiers van boord te laten gaan welke geen klachten hebben. Ook passagiers welke direct contact hebben met zieke passagiers mogen niet van boord. 

De passagiers welke wel van boord mogen morgen hebben duidelijke instructies gekregen over de hygiëne van de handen en bij hoesten. Tevens moeten zij hun handen desinfecteren voor ze het schip verlaten.

In geval er passagiers medische hulp nodig hebben zullen ze naar het ziekenhuis gebracht worden. De instanties die hierbij betrokken zijn, zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de situatie.

Inmiddels zijn aan boord de geïnfecteerde passagiers apart geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen.

Gezaghebber Edison Rijna heeft informatie ontvangen dat het aantal zieken inmiddels sterk afneemt en dat alle nodige stappen aan boord zijn genomen om verspreiding te voorkomen.

Deel dit artikel