Ondernemen & Bedrijven

Intensieve voorlichtingssessies CBP BES over arbeidsrelaties

Intensieve voorlichtingssessies CBP BES over arbeidsrelaties

Kralendijk, 1 april 2016 – De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) heeft de afgelopen weken op Sint Eustatius, Saba en Bonaire interactieve voorlichtingssessies georganiseerd voor werkgevers over het omgaan met persoonsgegevens van werknemers.

Bewustwording

Belangrijkste doel van de voorlichtingssessies in maart op de drie eilanden was bewustwording bij werkgevers over de gevolgen van de privacywetgeving. Aan de hand van het centrale thema ‘Identity theft’ werden de do’s en don’ts besproken van het omgaan met persoonsgebonden informatie. Dit leverde veel discussie op tussen de Commissie en de aanwezigen en tussen de aanwezigen zelf.

Do’s en don’ts

Omdat de spelregels die bij het begrip privacy horen nog onvoldoende bekend zijn werden er veel situaties gegeven over bijvoorbeeld cameratoezicht, het gebruik van social media en internet bij sollicitaties en screening en hoe met zieke medewerkers om te gaan. Glenn Thodé, voorzitter van de Commissie: “De bijeenkomsten waren goed bezocht en de discussies waren heel nuttig om de grenzen van de privacy te leren kennen. Door de discussies over de spelregels en de situaties waarin de spelregels wel en niet van toepassing zijn, werd telkens duidelijker op welke wijze de wetgeving invloed heeft op het omgaan met persoonsgegevens. Voor veel aanwezigen was dit een echte eye-opener!”

Blijvende dialoog

De Commissie heeft besloten dat er eerst een tijdlang een intensieve dialoog wordt gevoerd met de belanghebbenden in de maatschappij.  Pas dan zal de Commissie tot handhaving overgaan. Roëlla Pourier van het secretariaat: “Er zal vanuit de kant van de Commissie ingezet worden op een blijvende dialoog met de organisaties en mensen die de wet moeten naleven. De dialoog is het meest effectieve middel om aandacht te vragen voor de mogelijke gevaren die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich brengt. Wij kunnen de kaders van wetgeving bespreken met werkgevers zodat zij op de adequate wijze de wet kunnen uitvoeren.”

Vervolgacties

De komende maanden gaat de Commissie persoonlijke gesprekken voeren met werkgevers om vragen te beantwoorden die samenhangen met de specifieke situatie bij een werkgever. Juist door het persoonlijk contact hoopt de Commissie het grootste effect te bereiken. Daarnaast wordt de website van de Commissie (www.cbpbes.com) steeds aangevuld met nuttige informatie over de wet. Hebt u vragen over de juiste omgang met persoonsgegevens? Neem dan contact op met Roëlla Pourier van het secretariaat:  roella.pourier@rijksdienstcn.com, telefoon +599 7158392.

Deel dit artikel