Onderwijs

Inhaalslag om erkenning mbo-opleidingen SGB

Inhaalslag om erkenning mbo-opleidingen SGB

De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is hard bezig met de noodzakelijke maatregelen om te realiseren dat alle door de school geboden mbo-opleidingen zo spoedig mogelijk door het ministerie van OCW worden erkend. Voor zowel de SGB als voor OCW staat voorop dat de studenten die momenteel de betreffende opleidingen volgen niet gedupeerd mogen worden. Zij moeten straks allemaal een diploma kunnen ontvangen van een door OCW erkende opleiding.

Er is recentelijk geconstateerd dat een aantal opleidingen opnieuw het erkenningsproces moeten doorlopen. Deze opleidingen waren eerder wel erkend in de oude structuur, als eindtermgerichte1) opleiding. Maar inmiddels is de school overgestapt op de beroepsgerichte kwalificatiestructuur2), waarvoor de opleidingen opnieuw erkend moeten worden. Binnen de aanvraag om erkenning wordt ook een drietal nieuwere opleidingen meegenomen. De school heeft de mogelijkheid om hiervoor genoemde opleidingen met terugwerkende kracht te laten erkennen.

De SGB zal uiterlijk op 15 april 2016 de aanvragen om erkenning van die opleidingen inleveren bij het ministerie van OCW. Bij die aanvragen zijn ook de betreffende opleidingsplannen inbegrepen. De school heeft intern de nodige acties genomen om het inleveren van de opleidingsplannen te versnellen. Ook externe partijen zijn benaderd om een bijdrage te leveren.

Na het opstellen van de vernieuwde opleidingsplannen laat het ministerie vervolgens de opleidingsplannen beoordelen door de SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Daarnaast zal ROA CN (Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland) het ministerie adviseren voor wat betreft de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen.

De school verwacht uiterlijk de eerste week van de maand mei een uitsluitsel over de ingediende opleidingen. Voor het komend schooljaar zal kritisch gekeken worden welke opleidingen met nieuwe groepen kunnen starten.

Inmiddels kunnen alle opleidingen doorgang krijgen, geëxamineerd en gediplomeerd worden.

Verklarende voetnoten:

1)Opleidingen binnen de eindtermgerichte kwalificatiestructuur gaan uit van kwalificatie op basis van verkregen kennis, inzichten en vaardigheden
2)Opleidingen binnen de beroepsgerichte kwalificatiestructuur gaan uit van kwalificatie op basis van aansluiting op de arbeidsmarkt en de samenleving.

 

Deel dit artikel