Welzijn & Zorg

ZVK ontkent met klem sluiting Botika Korona

ZVK garandeert alleen urgente medische uitzendingen tijdens jaarwisseling

Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) heeft met verwondering kennis genomen van een artikel verschenen in het Antilliaans Dagblad van woensdag 6 april 2016, waarin de politieke partij UPB haar zorgen uit over de vermeende sluiting van Botika Korona. In dit artikel, pretendeert de vicevoorzitter van de politieke partij dat het ZVK voornemens zou zijn de verkoop van medicijnen in de botika stop te zetten en die vervolgens te concentreren bij Fundashon Mariadal.

Het ZVK wil middels dit persbericht deze bewering met klem ontkennen. Het ZVK heeft geen enkel moment instructie aan Fundashon Mariadal gegeven om botika’s op Bonaire te sluiten. Voor de goede orde, verstrekking van medicijnen op Bonaire is een verantwoordelijkheid van Fundashon Mariadal. Die moet als zelfstandige stichting erop toezien dat dit op een verantwoordelijke, toegankelijke en efficiënte wijze voor de medisch verzekerden van Bonaire geschiedt.

Het ZVK is wel op de hoogte van het feit dat Fundashon Mariadal de drogisterij afdelingen van de Botika Korona en Botika Bonaire zal sluiten en zich geheel gaan concentreren op het verstrekken van medicijnen. De twee botika’s zullen derhalve normaal open blijven, echter als apotheek in de zuivere zin des woords.

Deel dit artikel