Personeel & Werk

Onderhandelingen Arbeidsvoorwaarden Rijksambtenaren Caribisch Nederland 2016 t/m 2017

Ambtenaren overleg

In november 2015 hebben de werkgeversonderhandelaar (RCN) en de vertegenwoordigers van de vakbonden in het sectoroverleg voor Caribisch Nederland een start met de onderhandelingen gemaakt voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 2016 t/m 2017. De vakbonden vonden het bod van de werkgever toen niet voldoende om tot vruchtbare voortzetting van de onderhandelingen te komen. Het overleg is toen geschorst om de werkgeversonderhandelaar in staat te stellen tot nader beraad met de vakdepartementen in Den Haag.

Op 7 april zijn de onderhandelingen tussen de werkgever en de vakbonden hervat. Het overleg is constructief en in een goede sfeer verlopen. Dit overleg heeft   tot een onderhandelaars-resultaat geleid. Dit onderhandelaarsresultaat zullen de vakbonden met hun achterban bespreken om daarna de uitkomsten hiervan te bespreken met de werkgever.

Van werkgeverszijde en vakbonden is (op hoofdlijnen) het volgende resultaat behaald:

  • Éénmalige uitkering van US$ 500,- bruto als afkoop voor 2015
  • 3% loonstijging vanaf 1 januari 2016
  • Verhoging van de vakantieuitkering naar 8.33% vanaf 1 juni 2016
  • Verhoging van de bruto eindejaarsuitkering naar US$ 1.250 per december 2016
  • Harmonisering ambtsjubileum gratificaties, waarbij alle ambtelijke diensttijd, waar ook in het Koninkrijk opgebouwd, mee gaat tellen voor de grondslag
  • Indexering toeslagen consignatie en onregelmatige dienst, IBT jaargratificatie – uurtoeslag conform arbeidsvoorwaarden loon-ontwikkeling, nu en in de toekomst; voor de arbeidsvoorwaarden 2016- 2017 is dat 3% met ingang van 1 januari 2016
  • Samen met de vakbonden een aanvraag doen bij het A&O fonds Rijk voor een onderzoek naar noodzaak, behoeften en mogelijkheden voor leeftijdsbewust personeelsbeleid en flexibilisering
Deel dit artikel