Bonaire in Nederland

Nederland overweegt rol VS bij aanpak criminaliteit Caribisch gebied

portretfoto-plasterk

De Nederlandse regering kijkt naar de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met de Verenigde Staten voor de aanpak van criminaliteit in het Caribisch gebied.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Ook gaat hij in op de misstanden in de Curaçaose gevangenis, waar de Movementu Kontra Korupshon aandacht voor vroeg.

“Op dit moment wordt bezien of in het kader van regionale samenwerking op het terrein van concrete criminaliteitsbestrijding een overeenkomst tussen het Koninkrijk en de Verenigde Staten gesloten kan worden”, schrijft Plasterk, mede namens minister Ard van der Steur van Justitie. In Nederland vroeg met name SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak om intensievere samenwerking met de VS als uitbreiding van de huidige wederzijdse ondersteuning door de Kustwacht en de Forward Operating Locations.

Het verzoek komt voort uit het Justitieel Vierpartijenoverleg, dat in januari op Aruba plaatsvond. De meeste afspraken waren al bekend, maar Plasterk en Van der Steur hadden de Tweede Kamer er nog niet officieel over ingelicht. Plasterk schrijft dat de ministers van Justitie zich elk in hun eigen land inspannen voor geld, waarmee onderlinge samenwerking gefinancierd kan worden. Speciale aandacht is er voor de aanpak van mensensmokkel en prostitutie, schrijft hij op het verzoek van de Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Gert Jan Segers (CU).

Daarnaast geeft Nederland tot 2019 ondersteuning aan het politieonderwijs op de eilanden, tevens een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Rijkswet Politie. “Dit traject is gericht op professionalisering van docenten en het lokaal opleiden van studenten in het initieel onderwijs, alsmede het aanbieden van post-initiële opleidingen in de regio”, aldus Plasterk. Hij maakt ook melding van de ingebruikname van slikkerscellen op het vliegveld van Curaçao en bij de politiepost van Rio Canario. “Tot onze vreugde kunnen wij constateren dat, nu de eerste verdachten reeds voor de rechter zijn gebracht, de controles tot resultaten leiden.”

CELCONTAINERS

Tot slot noemt de minister de celcontainers die begin 2017 beschikbaar zijn, na de oplevering van de gevangenis op Bonaire. “Inmiddels is met de landen afgesproken dat zij alle drie een deel van de 33 celcontainers (84 plaatsen) afnemen”, schrijft hij. De celcontainers worden overbodig als de nieuwe gevangenis operationeel wordt en de voormalige penitentiaire inrichting een andere bestemming krijgt. De containers worden momenteel gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de gevangenen. De gevangenis van Bonaire is de grootste in Caribisch Nederland en herbergt ook gevangenen van St. Eustatius en Saba.

Plasterk noemt de celcontainers ook in zijn reactie op misstanden in de Curaçaose SDKK-gevangenis, zoals corrupte bewakers, prostitutie en smokkel. De misstanden werden aangekaart door Movementu Kontra Korupshon in een open brief aan de Tweede Kamer. Plasterk noemt de celcontainers als voorbeeld van samenwerking op het gebied van detentie. Maar de minister is vooral terughoudend. Hij beschouwt de brief als een signaal over ontwikkelingen binnen rechtshandhaving, maar wijst op het feit dat dit een autonome aangelegenheid van Curaçao is.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel