Welzijn & Zorg

Schoolfruit voor de BES-eilanden

Schoolfruit voor de BES-eilanden

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat diverse bevolkingsonderzoeken doen in Caribisch Nederland.

Ook wordt besproken of er schoolfruit ingevoerd kan worden op basisscholen. Dat heeft Schippers vandaag toegezegd tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Bevolkingsonderzoek
Volgens Schippers is de gezondheidszorg in Caribisch Nederland nog in de opbouwfase. Op verzoek van Hanke Bruins Slot (CDA) komt Schippers voor de nieuwe begroting in september met een globaal tijdsschema. Daarin staat wanneer welk onderzoek wordt uitgevoerd.. Het tijdsschema wordt in samenspraak met de eilanden opgesteld.

Aan de hand van bevolkingsonderzoeken volgen meestal maatregelen. Eerder werd bijvoorbeeld de hielprik ingevoerd in Caribisch Nederland. Uitstrijkjes (baarmoederhalskanker) en onderzoeken naar borst- en darmkanker worden momenteel niet standaard aangeboden.

Schoolfruit
Bruins Slot is bezorgd over het eetpatroon van inwoners van Caribische Nederland. Zij wil weten of kinderen op school fruit krijgen. Schippers: “Van belang is ook dat kinderen ontbijten. Dat lukt sommigen niet, daarom hebben scholen een voorziening getroffen. Dat is nog een stap voor schoolfruit: dat er überhaupt gegeten wordt.”
Het onderwerp komt binnenkort wel ter sprake bij de zorgsector op de BES-eilanden.

Aanvullend verzekeren
In Caribisch Nederland blijft particulier bijverzekeren tegen ziektekosten onmogelijk. Schippers kan verzekeringsmaatschappijen, onderdeel van de private markt, niet dwingen om cliënten uit Caribisch Nederland te accepteren. “Als je iets wilt verzekeren dan moet het in het basispakket, want wij gaan niet over aanvullende verzekeringen”, zegt de minister. Het basispakket in Caribisch Nederland is om die reden iets uitgebreider dan in het Europese deel.

Ziektekostenpremies
Afgelopen jaar zijn de ziektekostenpremies niet verhoogd. Kostenoverschrijdingen zijn daarom voor rekening van VWS gekomen. Schippers benadrukt dat VWS niet zomaar die kosten betaalt, maar kritisch kijkt hoe de budgetoverschrijdingen ontstaan. “Afgelopen jaren zagen we forse overschrijdingen, maar die hadden alles te maken met de opbouw na 10-10-’10. Er was toen geen goed inzicht in de kosten en in wat er op ons afkwam. Nu wel.”

De kans op premieverhogingen is klein. Sinds 2015 zijn er geen kostenoverschrijdingen meer geweest.

Bron: Caribisch Netwerk Door Pieter Hofmann

Deel dit artikel