Welzijn & Zorg

Zika-meldingen verplicht per september

Zika virus Bonaire

De Nederlandse regering streeft naar een meldingsplicht voor zika-virusbesmettingen met ingang van 1 september. Artsen en laboratoria in heel Nederland, inclusief Bonaire, St. Eustatius en Saba, zijn dan verplicht om zika-infecties te melden aan de GGD. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid schreef dat deze week aan de Tweede Kamer.

Het instellen van een meldingsplicht werd begin maart geadviseerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waarna een consultatieronde volgde met artsen, laboratoria en andere betrokkenen. De meldingsplicht is vooralsnog beperkt tot infecties tijdens de zwangerschap, bij pasgeborenen met aangeboren afwijkingen, als mensen voor behandeling in het ziekenhuis worden opgenomen en bij overlijden.

De meldingsplicht valt binnen de categorie van ziektes en virussen, waarvoor geen isolement van patiënten verplicht is, maar waarbij de melding wel helpt om maatregelen te nemen voor patiënten en zijn of haar omgeving. Chikungunya en dengue vallen ook binnen die categorie, al geldt de meldingsplicht daar alleen voor Caribisch Nederland en niet voor Europees Nederland.

Bron: Amigoe, Curacao

Deel dit artikel