Politie & Justitie

Huiszoekingen op Bonaire en in Nederland in verband met onderzoek naar witwassen

openbaar ministerie bes

In de maand februari 2016 werd, onder gezag van het OM BES, een strafrechtelijk onderzoek gestart te zake van witwassen tegen twee, op Bonaire woonachtige personen, met de initialen J.A. den B. en B.G.B. Ook richt het onderzoek zich op enkele verdachte rechtspersonen die gevestigd zijn op Bonaire, in Nederland en Bulgarije.
Het onderzoek met de naam ‘Thorbes’ wordt uitgevoerd door het Combiteam van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) en de Politie (Dienst Landelijke Recherche) uit Nederland. De Nederlandse ambtenaren zijn voor dit doel beëdigd door de waarnemend korpschef KPCN. Het combiteam krijgt bij het onderzoek belangrijke ondersteuning van het Korps Politie Caribisch Nederland, RST en de Koninklijke Marechaussee.

Uit het onderzoek dat sinds februari 2016 loopt, is gebleken dat de verdachten zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan witwassen van (crimineel) geld. De huiszoekingen vinden plaats om meer informatie te verzamelen en om uiteindelijk te kunnen beoordelen of er voldoende bewijs is voor witwassen.

Het onderzoeksteam voert op Bonaire diverse huiszoekingen uit. Er worden zoekingen gedaan in zowel woningen als bedrijfspanden. Op hetzelfde moment waarop hier op Bonaire de zoekingen begonnen, hebben in Nederland twee huiszoekingen plaatsgevonden in een woning en bij een bedrijf.

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is om wederrechtelijk verkregen voordeel af te pakken. Daarom zal beslag worden gelegd op zoveel mogelijk vermogensbestanddelen. Hierbij kan gedacht worden aan geld, onroerende goederen en aan andere waardevolle goederen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat De BES-eilanden en Bonaire in het bijzonder het risico lopen aantrekkelijk te zijn voor vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen. Om die reden is al enige tijd geleden geïnvesteerd in de samenwerking tussen lokale opsporingsdiensten, gespecialiseerde diensten zoals het Combiteam en het OM. Die samenwerking leidt niet alleen tot gezamenlijke onderzoeken zoals het onderzoek dat nu loopt. Door ook informatie over verdachte financiële constructies en signalen van witwassen met elkaar te delen, wordt beter inzichtelijk wie zich aan deze vormen van criminaliteit schuldig zouden kunnen maken. De diensten krijgen dus meer zicht op wat er allemaal speelt op financieel vlak.Dat biedt niet alleen de basis voor eventuele nieuwe strafrechtelijke onderzoeken, maar leidt ook tot overleg met andere overheidsdiensten over de manier waarop de financiële integriteit op de eilanden kan worden bevorderd.

Het OM is een groot voorstander van een dergelijke gezamenlijke aanpak en voert al regelmatig overleg met onder andere de Belastingdienst en de Financial Intelligence Unit, de overheidsdienst waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld en worden onderzocht. “

Het OM en de opsporingsdiensten vragen steeds vaker de hulp van de bevolking bij het aanpakken van criminaliteit en daarmee bij het bevorderen van de veiligheid op de eilanden. Tips van burgers zijn niet alleen welkom als het gaat over criminaliteit als bijvoorbeeld diefstallen en wapenbezit, maar ook als het gaat over financiële criminaliteit zoals witwassen. Mensen die tips willen geven over witwassen of verdachte transacties kunnen die doorgeven aan de tip lijn: 7177251.

Deel dit artikel