Politiek & Bestuur

Nieuw BC hecht aan goede communicatie

Gemeentehuis_Bonaire

De nieuwe coalitie bestaande uit de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en de onafhankelijke fracties Bernabela en Raphaela willen beter communiceren met de bevolking en duidelijker laten weten waar zij mee bezig is. Dat zegt zij in de eerste persconferentie gehouden door de driepartijencoalitie.

Elvis Tjin-Asjoe, Esther Bernabela en Jeanoushka Raphaela waren deze week dan ook alle drie aanwezig tijdens de eerste bijeenkomst met de pers. Bernabela maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals haar besluit toe te lichten de voormalige rood-groene coalitie op te blazen door zich onafhankelijk te verklaren binnen de Eilandsraad. Bernabela zei in het geheel geen spijt te hebben van haar actie. ,,Ik heb het gevoel alsof we binnen de nieuwe coalitie binnen amper een paar weken tijd vaker hebben vergaderd met elkaar dan in een jaar tijd binnen de oude coalitie”, aldus Bernabela.

De drie partijen hebben deze week een nadere reactie gestuurd aan Nederland als reactie op het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de commissie Spies. Ook namen zij een tweetal moties aan waarin het Bestuurscollege wordt opgedragen op korte termijn werk te maken van het wegennet en van het stroomlijnen, efficiënter en klantvriendelijker maken van het publieke apparaat. Tjin-Asjoe gaf aan communicatie met de burgers van Bonaire belangrijk te achten, ook om verantwoording af te leggen over datgene waar de coalitie mee bezig is.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Deel dit artikel