Bonaire in Nederland

Geleidelijke groei minimumloon

plasterk zonder hoed

Het minimumloon op de BES-eilanden zal geleidelijk moeten stijgen en wel gebaseerd op de algemene ontwikkeling van de inkomens op de eilanden. Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Konink- rijksrelaties (BZK) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Die wilden van de minister weten wanneer de Wet op de minimumlonen (WML) zou worden aangepast.

De vraag is relevant omdat tot nog toe de hoogte van de sociale uitkeringen was gerelateerd aan de ontwikkeling van het minimumloon. Plasterk zegt dat de ontwikkeling in de inkomens de indicator is voor de economische draagkracht. ,,De economische draagkracht wordt bepaald op basis van de inkomensstatistiek die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) construeert. De inkomensstatistiek is de afgelopen tijd in opbouw geweest, resulterend in oplevering van de definitieve tabellen over de jaren 2011 en 2012 in 2015”, aldus Plasterk. ,,De uitkomst van de inkomensstatistiek 2011 heeft geleid tot een beleidsmatige verhoging van het WML en de uitkeringen met 6,5 procent voor Saba, met 4 procent voor Sint Eustatius en met 0,7 procent voor Bonaire”, aldus de minister.

Plasterk geeft ook aan dat met Bonaire daarnaast een verhoging van 0,2 pro- cent overeen is gekomen, waarmee het effect van de deflatie volledig kon worden gecompenseerd. De bewindsman verwacht binnenkort de inkomensstatistiek over het jaar 2013 van het CBS te ontvangen. Deze zal dan weer medebepalend zijn voor de hoogte van het minimumloon dat per 1 januari 2017 van kracht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Deel dit artikel