Welzijn & Zorg

Landelijke Kennis Toets Triage voor doktersassistenten en verpleegkundigen voor het eerst op Bonaire!

  Foto Doktersassistenten huisartsen Bonaire voor Kennistoets

Op initiatief van de huisartsenpost en in samenwerking met de huisartsen van Bonaire is voor het eerst een triage opleiding voor de doktersassistenten en verpleegkundigen van de huisartsenzorg op Bonaire georganiseerd. Hieraan deden zowel medewerkers van de huisartsenpost mee, als ook medewerkers van de huisartsenpraktijken en JICN. Vorige jaar is samen met Van Campen Consulting een opleidingstraject tot gediplomeerd triagist gestart. Een triagist bepaald de urgentie (spoed) van de hulpvraag, zodat de patiënt de juiste zorg bij de juiste zorgaanbieder op het juiste moment krijgt.

De 16 deelnemers hebben vandaag deelgenomen aan de landelijk kennistoets Triage. Men ging op 15 juni 2016 exact om 07:00 uur van start, op hetzelfde moment dat de 256 kandidaten in Nederland deze toets aflegden. Het examen werd afgenomen bij OICN (Onderwijs Instituut Caribisch Nederland) en was via webcam live te volgen in Nederland. De toetsing vond plaats onder toezicht van Mw. A. Scheepers van Calibris Advies, die speciaal uit Nederland is overgekomen om toezicht te houden op het toetsingsproces.

Het doel is dat de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg op Bonaire  steeds beter op elkaar aansluiten, hierbij zal een eenduidige werkwijze een belangrijke bijdrage leveren. De spoedeisende hulp van Fundashon Mariadal heeft aangegeven dezelfde triage standaard te willen gaan gebruiken en in de toekomst ook de opleiding daartoe aan hun medewerkers aan te willen bieden.

Binnenkort hebben we meer gediplomeerde triagisten op Bonaire. Dit diploma wordt ook in Nederland erkend. Deze triagisten zijn dan gekwalificeerd om onder toezicht van de huisarts op zelfstandige wijze zorg te verlenen. Hiermee is door de huisartsenpost en de huisartsen van Bonaire een concrete stap gezet in de verdere ontwikkeling van de zorg op ons eiland.’

 

Deel dit artikel