Nutsvoorzieningen

Verrekening tariefswijziging elektriciteit

web bonaire

Kralendijk, 1 juli 2016 – Zoals bekend gemaakt in het persbericht van 24 mei jl. voert WEB Bonaire een verlaging van het elektriciteitstarief voor particulieren door. De tariefsverlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2016. De verrekening hiervan was voorzien in de boekmaand juni 2016. Door onvoorziene omstandigheden wordt de compensatie uiterlijk met boekmaand augustus 2016 verrekend. Indien de compensatie eerder wordt uitbetaald (boekmaand juli 2016) dan wordt u hierover geïnformeerd.

De tariefsverlaging bedraagt 2 dollarcent per kWh. Het nieuwe tarief van 0.329 dollarcent per kWh wordt vanaf de nota boekmaand mei 2016 toegepast.

Op de nota’s zal de verbruikte kWh elektriciteit van boekmaand april 2016 worden vermenigvuldigd met de verlaging van 2 dollarcent. Ook de Pagabon kWh aankopen die zijn gedaan vanaf 1 april 2016 zullen worden vermenigvuldigd met de verlaging van 2 dollarcent. Voor dit bedrag zullen Pagabon gebruikers een tegoedbon ontvangen. Deze tegoedbon kan alleen worden besteed voor de aankoop van nieuw Pagabon tegoed op het hoofdkantoor van WEB Bonaire te Kaya Gresia z/n.

Deel dit artikel