Milieu

BC stopt bouw vuilverslag Rincon tijdelijk

milieuplein bonaire

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft de bouw van de vuiloverslag bij  Rincon tijdelijk stopgezet nadat er klachten zijn gekomen over de constructie die door Selibon wordt gebouwd bij de ingang van Rincon. De klachten hebben te maken met de locatie van de vuiloverslag, bewoners van Rincon hebben ook geen inspraak gehad om een locatie te kiezen die hun instemming heeft. Het is om deze redenen dat het Bestuurscollege de dienst  Ruimtelijke Ontwikkeling, R&O, de opdracht heeft gegeven de mogelijkheid te onderzoeken voor een andere locatie voor de vuiloverslag.

Selibon had in het kader van de uitvoering van ’Milieubeleid van de regering van het Openbaar Lichaam Bonaire’ een terrein en een vergunning gekregen om een afvalplein te bouwen aan het begin van Rincon.

Een afvalplein is een voorziening voor gesorteerd of gescheiden afval. Hier kan men tuinafval, oud ijzer, koelkasten en andere huishoudelijke apparaten, bouwafval, glas, plastic etc. etc kwijt. Het moet benadrukt worden dat het plein NIET bedoeld is om kadavers daar achter te laten.  Selibon heeft daar een aparte dienst voor. De bedoeling is dat Selibon dagelijks het afval bij het plein ophaalt en dit naar Kuskus brengt. In het algemeen is het zo dat in vergelijking met de traditionele manier om afval op te halen,het afvalplein efficiënter en goedkoper is.

Deel dit artikel