Veiligheid & openbare orde

Conferentie van CMOU of Port State Control op Bonaire

annual port control authority meeting

Van dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli vond de 21ste conferentie van de Caribbean Memorandum of Understanding (CMOU) on Port State Control plaats op Bonaire. Het is de eerste keer dat de Scheepvaartinspectie Caribisch Nederland gastheer is van deze jaarlijkse meeting, die in de regio wordt gehouden.

Scheepvaart is van vitaal belang voor de wereldeconomie. Om de veiligheid van bemanning, passagiers, schip en milieu te waarborgen zijn er door de International Maritime Organisation (IMO), een onderdeel van de United Nations (UN), afspraken gemaakt. Port State Control inspecties dragen er aan bij dat deze internationale afspraken worden gehandhaafd. Inspecteurs controleren zeeschepen onder buitenlandse vlag in havens en op ankerplaatsen om te verifiëren of de schepen voldoen aan de door IMO voorgeschreven regels. Als er tijdens deze inspecties gebreken of ernstige afwijkingen worden aangetroffen dan zal de bemanning van het schip maatregelen moeten treffen deze te verhelpen.

De Caribische MOU (CMOU)

Verscheidene regio’s over de hele wereld hebben besloten de veiligheids- en milieurisico’s die de scheepvaart industrie met zich mee kan brengen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te beperken. De Caribische regio zet al zijn kennis en expertise hierbij in.

De Nederlandse Scheepvaartinspectie feliciteert de CMOU, alle lidstaten, de geassocieerde leden en waarnemers met hun 20-jarig bestaan waarin zij zorg dragen voor een veilige en schone Caribische Zee zowel in het verleden, het heden en voor onze toekomstige generaties.

De medewerkers van de Scheepvaartinspectie Caribisch Nederland (I&M) kunnen terugkijken op een geslaagde meeting met interessante sprekers en presentaties. Volgend jaar is Aruba aan de beurt voor het organiseren van het jaarlijkse congres.

Deel dit artikel