Personeel & Werk

Diploma-uitreiking Vak-Officier van Dienst brandweer Caribisch Nederland

brandweer
Op de feestelijke openingsdag 8 juli jl. van de nieuwe brandweerkazerne op Bonaire zijn tevens de diploma’s uitgereikt aan de deelnemers van de eerste opleiding Vak-Officier van Dienst brandweer in Caribisch Nederland. Aan de opleiding hebben deelnemers van de korpsen van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) deelgenomen.

Met trots zijn de diploma’s uitgereikt door directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering, de heer Jan-Willem Schaper, de algemeen commandant BKCN, Jair Tromp en de vakgroep decaan van de Brandweeracademie, Jaap Molenaar aan de onderstaande deelnemers die het IFV-diploma (Instituut Fysieke Veiligheid) hebben behaald:

Aruba: Ferdinand Ponson en Gino Tromp
St. Maarten: William York en Marvin Dollison
Curacao: James Wilson
BKCN: Andre Bennett (Statia), Julio Every (Saba), Kenneth de Palm, Julius Melaan, Gravey Anthonij, Glenn Rosaria (Bonaire).

 

Brandweerkorps CN investeert veel in de ontwikkeling van haar medewerkers met als doel een professioneel brandweerkorps met goed opgeleide en getrainde brandweermensen. Door het behalen van het diploma hebben de brandweerkorpsen in de regio er een aantal officieren bijgekregen, die klaar staan om bij ieder incident veilig, doortastend en met verstand van zaken op te treden.
De Vak-Officier van Dienst opleiding duurde 9 weken en vond plaats op Bonaire, St. Maarten en Aruba. De  theorielessen en praktijkoefeningen zijn verzorgd door docenten en instructeurs van Curaçao, Aruba, St. Maarten en het Brandweerkorps CN onder toezicht van de Brandweeracademie. Diverse bedrijven en organisaties hebben medewerking verleend om oefeningen en examens op eigen terrein te laten plaatsvinden zodat er gewerkt kon worden in een realistische omgeving.


Foto vlnr.: J. Tromp, algemeen commandant. Deelnemers BCKN A. Bennett, J. Every, G. Anthonij, K. de Palm, J. Melaan en G. Rosaria.

Deel dit artikel