Politiek & Bestuur

Iedereen moet kunnen stemmen in tweede referendum

Advocaat Michiel Bijkerk zegt de korting van uitkeringen van niet-ingezetenen door de SVB Curaçao te zien als diefstal. De advocaat verbaast zich ook over het uitblijven van een reactie door de lokale overheid
Michiel Bijkerk

Partido Pro Hustisia & Union (PHU) zegt bij een volgend referendum over de positie van Bonaire binnen het Nederlandse staatbestel van mening te zijn dat dit onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) plaats moet vinden en dat iedereen mee moet kunnen stemmen in dit referendum. ,,Om legitiem te zijn, zal de Verenigde Naties het tweede referendum moeten monitoren.

Het referendum van december 2015 was eigenlijk niet meer dan een algemene opiniepeiling, omdat de DP/UPB de VN er niet bij betrokken hebben”, aldus PHU-leider Michiel Bijkerk. Bijkerk zegt dat de uitslag van het referendum van december 2015 wel wat zegt, doch dat het gehouden referendum internationaal gezien echt waarde heeft gehad. Bijkerk zegt dat als zijn PHU verantwoordelijkheid draagt voor het tweede referendum, de partij er op toe zal zien dat de VN dit monitort.

Een ander punt waar de PHU-leider zich sterk voor maakt, is dat een grotere groep haar stem uit moet kunnen brengen. ,,Naar onze mening moet iedereen kunnen meestemmen in het tweede referendum, zowel Bonairianen als immigranten”, aldus Bijkerk. Bijkerk zegt dat dit ook geldt voor Nederlanders woonachtig op Bonaire. ,,PHU discrimineert niet. Immigranten die langer dan vijf jaar op Bonaire hebben gewoond, zullen ook mogen stemmen. En PHU zal Bonairianen die in Nederland en het buitenland wonen ook de kans geven om mee te stemmen. Iedereen betekent iedereen”, zegt Bijkerk. De PHU-leider zegt dat PHU vrede wenst voor Bonaire.

De partijleider is van mening dat alleen een nieuw en goed georganiseerd referendum dat door de VN wordt gemonitord, rust en vrede kan terugbrengen op Bonaire. Bijkerk stelt het ook niet eens te zijn met de plaatsing van Bonaire op de lijst van gekoloniseerde gebieden, waarvoor de pressiegroep Nos Ke Boneiru Bèk (NKBB) pleit. ,,Wij wijzen dat af. We hebben zelf gekozen voor wat we nu hebben. Nederland heeft ons niet gedwongen. Het uiteindelijke resultaat is niet goed en dient drastisch te worden aangepast. Maar wij hebben daar zelf evenveel schuld aan als Nederland”, aldus de politicus.

Bijkerk zegt dat PHU volhoudt dat het belangrijk is Nederland te vriend te houden. ,,Maar juist daarom hebben wij het volste recht om te wijzen op wat er fout gaat. Nederland respecteert ons niet zolang zij blijven weigeren onze gelijkheid als mens te erkennen. Daarom gaat de PHU door met rechtszaken tegen Nederland om te bereiken dat sociaal-economische rechten worden gelijkgetrokken tussen Nederland en Bonaire. Dus AOV en kinderbijslag op gelijk niveau als in Nederland. Hetzelfde voor huursubsidie, onderstand en invalidenpensioen”.

De politiek leider vindt ook dat het hier niet moet gaan om een verzoek aan Nederland, doch dat de bevolking dit moet eisen van Nederland. ,,Dat eisen wij, omdat discriminatie niet acceptabel is. Punt uit. Andere zaken zullen wij verzoeken en over onderhandelen. Maar niet over gelijkheid. Dat is een recht.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Deel dit artikel