Natuur

Nieuwe Commissie Natuurbeheer Bonaire ingesteld

Commissie natuurbeheer

Kralendijk, 3 augustus 2016. Het bestuurscollege heeft onlangs vier nieuwe leden aangesteld in de Commissie natuurbeheer Bonaire. De nieuwe leden vervangen leden van de commissie die daarnaast ook ambtenaar van het openbaar lichaam Bonaire waren. Het vervangen van de ambtenaar leden bevordert de onafhankelijkheid en de transparantie. 

De nieuw benoemde leden van de commissie zijn: mevrouw Rita Peachy en de heren Pancratio Cicilia en Sidney Manuel en Sherwin Pourier. Andre Nahr, het vijfde lid van de commissie, is dat al meer dan tien jaar lid. Hij is door de commissie aangewezen als secretaris. Sherwin Pourier is benoemd als voorzitter. Het bestuurscollege benoemt de leden op basis van hun deskundigheid. Ze hebben onder meer expertise in biologie, tropische landbouw, visserij, constructie en de duiksport. Het bestuurscollege heeft de vorige leden van de commissie bedankt voor hun goede diensten over een lange reeks van jaren.

De commissie is van groot belang gezien de hoge natuurwaarden van Bonaire en de daaraan verbonden economische belangen. De Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire bepaalt dat er een Commissie natuurbeheer Bonaire moet zijn. De commissie adviseert het bestuurscollege gevraagd en ongevraagd over het natuurbeleid, de natuurbescherming en het natuurbeheer in de volle breedte. In de natuurwetgeving zijn de taken van de commissie verder vastgelegd. Zo is een advies van de commissie vereist bij het verstrekken van vergunningen en het instellen van natuurparken en bufferzones. Ook speelt de commissie een rol in de procedure van een milieueffectrapportage.

Foto: Eerste bijeenkomst van de Commissie natuurbeheer Bonaire. Vlnr: Pancratio Cicilia, Sidney Manuel, Andre Nahr, Rita Peachy. Sherwin Pourier staat niet op de foto.

Deel dit artikel