Ruimtelijke ordening & bouw

Asbestsanering Kolegio Rayo di Solo

Kolegio Rayo di Solo

De sanering van het asbesthoudend materiaal op het terrein van Kolegio Rayo di Solo is begonnen. Deze sanering maakt onderdeel uit van de huidige renovatie van het gehele complex die in juli 2016 is aangevangen. De renovatie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW (Onderwijs. Cultuur en Wetenschap) en het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) in het kader van het Programma Onderwijshuisvesting Caribisch Nederland. 

De sanering houdt in dat de asbesthoudende dakplaten worden losgemaakt,  goed verpakt in twee lagen plastic en afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

Er is geen gevaar voor de omgeving, omdat het type asbest dat in de dakplaten is verwerkt, het minder gevaarlijke, zogenaamde “hecht gebonden asbest” is, waarvan de asbestvezels stevig in het materiaal vastzitten en niet loskomen bij het saneren. Dus voor de buurtbewoners zijn er geen risico’s als gevolg van vezelemissie.

Desondanks zal het terrein worden afgesloten voor publieke toegang met behulp van linten, hekken waarschuwingsteksten en tekens.

De sanering zal volgens planning plaatsvinden in de maand augustus 2016. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toeziend oog van de deskundige Toezichthouder Asbest, de arbeidsinspectie RCN-SZW, de bouwdirectie en de afvalexpert van RCN/OCW.

Na de asbestsanering volgt de verdere sloop en de constructie- en renovatiewerkzaamheden van de gebouwen op het terrein.

Deel dit artikel