Onderwijs

Internationale dag van de Jeugd

dag van de jeugd

Kralendijk – De viering van de internationale Jongerendag “Op weg naar 2030,  armoede uitbannen en duurzame consumptie en productie realiseren.”

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 17 december 1999 12 augustus uitgeroepen tot Internationale Jongerendag. Deze dag biedt de mogelijkheid om ideeën en initiatieven van jongeren te vieren

De internationale viering van dit jaar is bedoeld om de inspanningen,  de medewerking en deelname van jongeren te vieren bij het realiseren van de ’Mondiale agenda van duurzame ontwikkeling 2030,’ en dan in het bijzonder de rol die jongeren hebben in het uitbannen van de armoede en de ontwikkeling te realiseren door middel van duurzame consumptie en productie.

De mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 is een actieplan gericht op de mensheid, de planeet en de welvaart.  De agenda probeert ook om de universele vrede te consolideren. De uitbanning van alle vormen en dimensies van armoede is de grootste globale uitdaging, het is tegelijkertijd onmisbaar voor een duurzame ontwikkeling.

Wat is duurzame ontwikkeling en duurzame consumptie?

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de noden van de huidige generatie, zonder schade toe te brengen aan de toekomstige generaties. Duurzame consumptie houdt in consumeren zonder dat dit schadelijk is voor het milieu en de natuur. Een voorbeeld hiervan is het toerisme waarbij de natuur beschermd wordt en recycling.

De Bonairiaanse regering draagt door middel van projecten en subsidie aan jongerenorganisaties bij aan de bewustwording om armoede uit te bannen en duurzame consumptie en productie te realiseren.

Om een paar te noemen:

Programa ontwikkeling plattelandzone en het Bonairiaans Centrum voor Duurzame Landbouw

In het kader van dit programma is het de bedoeling om een kas te bouwen waar jongeren leren om groete en fruit te telen.  Er wordt aan dit plan gewerkt zodat het in 2017 gerealiseerd kan worden

Integrale wijkaanpak

Het Directoraat Samenleving en Zorg voert in het kader van het integrale plan voor de wijken een programma uit waarbij jongeren in de praktijk een ambacht kunnen leren. Een van de mogelijkheden is om jongeren te leren   om in de landbouw te werken of in de veeteelt. De ROA, het SGB en FORMA worden ook bij dit traject betrokken.

Stinapa 

De Bonairiaanse regering draagt met subsidies bij aan het programma Opvoeding natuur en milieu van Stinapa. Het programma is bedoeld om kinderen op jonge leeftijd respect voor de natuur bij te brengen. De programma’s worden op school, na schooltijd en in de natuur verzorgd.

Het programma van de ‘Junior Rangers’ is ook voortgekomen uit het programma Opvoeding natuur en milieu van Stinapa. In 2009 is het programma van de ‘Junior Rangers’ als een pilotproject begonnen. Jongeren die aan het programma meedoen krijgen een training om meer over de planeet te leren, zij krijgen duiklessen en lessen in de regels die bij het duiken gelden om de waardevolle natuurlijke bronnen van Bonaire te beschermen en ook om ambassadeurs te zijn van de natuur op Bonaire.

Jongerencentrum Jong Bonaire

Jong Bonaire is ook een organisatie die subsidie ontvangt van de regering van Bonaire. Het centrum heeft in haar programma ook de aktiviteit ‘Beachkeeper’ opgenomen. Jongeren adopteren daarbij een stuk strand en maken dat schoon. Na de schoonmaak van het strand gaan de jongeren zwemmen.

Viering van de Internationale Jongerendag op Bonaire

Het Sentro Hubentut i Famia, een organisatie die door de regering wordt gesubsidieerd, zal met een lezing die afgesloten wordt met een ‘get together,’aandacht schenken aan de internationale Jongerendag. De spreker van de avond is Christopher Frans, een jonge professional die adviseur is van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Nina den Heyer, gedeputeerde Samenleving en Zorg wil alle jongeren feliciteren op deze dag waarop zij erkenning krijgen, en vraagt aan hen om na te denken hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Bonaire. Den Heyer wil benadrukken dat jongeren altijd inspraak hebben in het beleid van de regering, het bestuur staat open voor de mening en de suggesties van jongeren.

Deel dit artikel