Welzijn & Zorg

Zikapreventie op Bonaire

Zika mug

Dezelfde maatregelen  tegen Dengue en Chikungunya gelden voor de preventie van Zika

Kralendijk – De Afdeling Publieke Gezondheid/GGD Bonaire meldt dat zij tot nu toe slechts enkele  meldingen heeft ontvangen van personen die Zika op Bonaire hebben opgelopen. Van de dit jaar gemelde 19 gevallen van Zika is bekend dat 7 personen op Bonaire besmet zijn geraakt,  8 personen in het buitenland en van 4 personen is het niet bekend waar zij de ziekte hebben opgelopen. Omdat Zika bij 80% van de besmette personen zonder symptomen verloopt, houdt de afdeling  er rekening mee dat er meer mensen  zijn die Zika hebben gehad. Wie eenmaal de besmetting heeft doorgemaakt, al dan niet met ziekteverschijnselen, is daarna voor het leven beschermd. Ook Dengue en Chikungunya komen dit jaar nog niet zo veel voor op Bonaire, met tot nu toe 10 gemelde gevallen van Chikungunya en 13 van Dengue.

De Afdeling Publieke Gezondheid heeft sinds de intrede van het Zika virus op Bonaire de structurele werkzaamheden geïntensiveerd en opnieuw extra preventieve maatregelen genomen.  Zo worden er naast de algemene muggenbestrijding extra controles gedaan in buurten, publieke locaties en op alle risico locaties door de sectie vector controle.

De muggenindex, het aantal broedplaatsen van muggen op Bonaire, is op dit moment laag. Dit komt onder andere doordat het de laatste tijd nauwelijks heeft geregend maar ook doordat de controles in het kader van muggenbestrijding effectief verloopt.

In de regenperiode is straks de kans echter groter dat er meer broedplaatsen ontstaan waardoor ook de kans op deze ziekten toeneemt. Het is daarom van belang dat iedereen er aan meewerkt om broedplaatsen te voorkomen.

Op korte termijn komt er een grote schoonmaakactie in alle buurten van Bonaire.  U hoort daar binnenkort (veel) meer over.

Het Zikavirus: de ziekte 

Een besmetting met het Zikavirus verloopt vaak zonder klachten. Als mensen klachten krijgen, zijn deze meestal erg mild. Het Zikavirus kan echter aangeboren afwijkingen veroorzaken bij pasgeboren babies, waaronder microcefalie (kleine schedelomvang).

Voor zwangeren is daarom een apart beleid op Bonaire en krijgen zij extra begeleiding en informatie over Zika van hun verloskundige. Zowel voor zwangeren als voor toeristen en voor alle bewoners van Bonaire zijn er speciale informatiefolders beschikbaar.

Preventie: voorkom muggen

U kunt zichzelf beschermen tegen Zika, Chikungunya en Dengue door te voorkomen dat u wordt gestoken door de Aedes aegypti mug, alias de Denguemug.

Wanneer u toch ziek wordt en koorts heeft, dient u zich extra goed te beschermen tegen muggenbeten, om te voorkomen dat u de virus via een mug overdraagt naar een ander. Slaap (ook) overdag onder een muggennet, gebruik een effectieve antimuggen spray, draag een hemd of bloes met lange mouwen, lange broek en gesloten schoenen en zorg ervoor dat uw huis vrij is van muggen.

Verwijder broedplaatsen van muggen

De meest effectieve preventie van de ziekte van Zika, Chikungunya en Dengue is het  voorkomen van broedplaatsen van de Aedes Aegypti mug. Een mug heeft niet veel water nodig en kan al broeden in een voorwerp ter grootte van een dopje van een frisdrankfles. Zorg dus dat dit niet kan gebeuren in uw naaste omgeving.

De klassieke grote regenperiode gaat binnenkort weer beginnen en hiermee neemt ook de kans op broedplaatsen toe. Inspecteer  het hele jaar door minimaal één keer per week uw huis en uw tuin op mogelijke broedplaatsen van muggen en verwijder ze. Voorwerpen zoals autobanden, etensbakjes, plantenbakjes, speelgoed en emmers waar water in kan blijven staan, dienen te worden weggegooid of geleegd en op een droge plaats te worden bewaard. Tonnen en drums die worden gebruikt om water op te vangen, dienen goed te worden afgesloten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Publieke Gezondheid  op telefoonnummer 717-2211, onze website www.bonairegov.com en onze facebook pagina Openbaar Lichaam Bonaire.

Deel dit artikel