Personeel & Werk

Unit-SZW constateert dat er onduidelijkheden bestaan over de Arbeidswet

werk in uitvoering

Het kan voorkomen dat je als werknemer niet precies weet wat je rechten en plichten zijn. Hetzelfde geldt voor de werkgever. Unit-SZW constateert dat er onduidelijkheden bestaan over de arbeidswet 2000 BES. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers hun basiskennis over de arbeidswet verbreden.  

 

Onder de arbeidswet 2000 BES vallen alle afspraken die een werknemer en een werkgever met elkaar maken. De afspraken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst komen de afspraken te staan over werkdagen- en tijden, je functie, salaris, vrije dagen enzovoort. Als er over bepaalde zaken geen afspraken worden gemaakt, dan gelden de wettelijke regels op het gebied van arbeidswet 2000 BES. Bijgaand document is een leidraad hiervoor.

Ook is het belangrijk om te melden dat alle werkgevers verplicht zijn om minimaal het wettelijk bepaald minimumloon, dat elk jaar geïndexeerd wordt, uit te betalen aan werknemers. Een overzicht hiervan is ook bijgevoegd.

De afdeling Arbeidszaken van SZW kan van dienst zijn bij twee zaken

1.    Het vervullen van de rol als intermediair tussen werkgevers en werknemers bij klachten.

2.    Het behandelen van ontslagaanvragen.

In haar rol als intermediair is arbeidszaken een volstrekt neutrale partij, die namens de minister van SZW objectief kijkt en oordeelt. Werknemers die het gevoel hebben onjuist te worden behandeld kunnen hier een beroep op doen. Dit geldt omgekeerd uiteraard ook voor werkgevers. In alle gevallen wordt hoor- en wederhoor toegepast. Min-Loon 2016 bonaire

Voor de gehele inhoud van de arbeidswetgeving Arbeidswetgeving van de BES. (ned)

Deel dit artikel