Personeel & Werk

OLB en RCN Unit SZW slaan handen ineen voor bescherming arbeidsmarkt

vacatures-marriott

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), dat verantwoordelijk is voor de arbeidsmarkt en RCN Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat verantwoordelijk is voor de tewerkstellingsvergunningen, organiseren samen een informatiebijeenkomst om lokale werkloze en werkzoekende arbeidskrachten in kaart te brengen voor een nieuw te openen filiaal van het Marriott dat in het najaar haar deuren opent.

Er zijn 31 functies zoals die van kamermeisjes, waiters, kok’s, front office agents en bellboys, in totaal gaat het om 78 vacatures die vervuld moeten worden, waarvan voor een aantal tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

Een tewerkstellingsvergunning geeft mensen uit het buitenland het recht om te werken en kan alleen worden aangevraagd op het moment dat er in Caribisch Nederland geen aanbod is op de arbeidsmarkt. Deze markt wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Openbare Lichamen. Die voeren een arbeidsmarkttoets uit door na te gaan of er geschikte lokale kandidaten zijn die de vacatures kunnen vervullen.

Daarom wordt heel kritisch gekeken naar de functies binnen Marriott. Dit om op de eerste plaats de lokale werkzoekenden een kans te bieden voordat wordt gezocht naar buitenlandse arbeidskrachten. In verband hiermee houden OLB en SZW op dinsdag 13 september een informatiedag. Die vindt plaats van  9 uur  ’s ochtends tot 4 uur ’s middags bij de Kompleho Deportivo George Nicolaas. Gedurende deze dag kunnen geïnteresseerden nadere informatie krijgen over het Marriott en de verschillende functies binnen dit bedrijf. Marriott zal ook een presentatie geven om 9 uur, 11 uur, 13 uur en 15 uur. Geïnteresseerden voor de 31 verschillende functies kunnen zich laten registeren op dinsdag 13 september a.s.

 

Deel dit artikel