Nutsvoorzieningen

Regels voor tarieven elektriciteit en drinkwater vastgesteld door ACM

Windmolens Bonaire

Op 30 september 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld op welke manier de tarieven voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland moeten worden berekend. Dit heeft ACM opgeschreven in een ‘methode’. Daarin staat hoe ACM de kosten van de nutsbedrijven verwerkt tot tarieven voor consumenten. De manier waarop ACM dit doet, zorgt er voor dat de bedrijven gestimuleerd worden om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat is een voordeel voor de consument, omdat een efficiënt bedrijf minder kosten maakt dan een bedrijf dat niet efficiënt werkt. En als de kosten van een bedrijf lager worden, dan worden ook de tarieven lager. De methode zorgt er ook voor dat de nutsbedrijven genoeg inkomsten hebben om investeringen te doen en te zorgen voor een betrouwbaar netwerk. De tarieven voor de producenten van elektriciteit en drinkwater zullen door ACM worden vastgesteld. ACM gaat ook de tarieven vaststellen die de distributeurs van elektriciteit en drinkwater bij de consument in rekening brengen.

ACM moet dit doen volgens de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Die wet is op 1 juli 2016 ingegaan en geldt speciaal voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het doel van die wet is te komen tot betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteits- en drinkwatervoorziening op alle drie de eilanden.

Deze wet zorgt er ook voor dat er speciale subsidies komen van de Ministeries van Economische Zaken (voor elektriciteit) en van Infrastructuur en Milieu (voor drinkwater) om het tarief in lijn te brengen met wat consumenten in Europees Nederland betalen voor de vaste kosten van het netwerk.

Er komt straks een nieuwe tarievenstructuur die ervoor zorgt dat consumenten een eerlijk tarief betalen. Eerlijk, zodat de consument niet teveel betaalt, maar wel betaalt voor de kosten van het netwerk en voor de kosten van zijn verbruik. De nieuwe tarieven zijn ook eerlijk voor de nutsbedrijven, want zij kunnen daardoor het netwerk onderhouden en investeringen doen. Dat is in het belang van de burgers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, omdat zij dan kunnen vertrouwen op betrouwbare en duurzaam geproduceerde voorzieningen.

Deel dit artikel