Geen categorie

Spoedprocedure voor herbouw beschadigde pieren

 

Woeste kust Bonaire

Kralendijk – 6 oktober 2016. Het bestuurscollege heeft een versnelde procedure opgesteld om bouwwerken in het onderwaterpark die zijn beschadigd door de golven van de orkaan Matthew te herstellen. Eigenaren die deze bouwwerken willen herstellen of herbouwen hebben hiervoor vergunning(en) nodig. Pieren en bouwwerken van bedrijven krijgen voorrang, zodat de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer kan worden genormaliseerd.

Herstel of herbouw van pieren en dergelijke zonder vergunningen op grond van de geldende wet- en regelgeving is niet toegestaan. Vergunningen moeten schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuurscollege. Het is verstandig om tegelijk digitaal de aanvraag naar de afdeling Realisatie van de directie Ruimte en Ontwikkeling te sturen (e-mail: lionell.emerenciana@bonairegov.com).. Het huidige beleid en de wet- en regelgeving zijn onverkort van toepassing. Dit kan bij oudere bouwwerken tot gevolg hebben dat niet altijd op dezelfde manier als voor de storm kan worden herbouwd.

De spoedprocedure luidt als volgt:

  1. Alvorens herstelwerkzaamheden met geldige vergunning of toestemming van start gaan dienen losgekomen onderdelen van de beschadigde constructie van de zeebodem te worden verwijderd en te worden afgevoerd. Dit dient te gebeuren onder toezicht van het Bonaire National Marine Park, welke 48 uur voor het begin van de verwijdering op de hoogte dient te worden gesteld.
  2. Iedereen die in het bezit is van een vereiste vergunning die nog geldig is en waarvan de datum niet is verlopen, kan dat bouwwerk wederom opbouwen of restaureren conform de vigerende vergunning. Hierbij dient de vergunning te worden getoond en een foto van de schade te worden overlegd aan de afdeling Realisatie van de directie Ruimte en Ontwikkeling.
  3. Iedereen die voor de storm over een bouwwerk in het onderwaterpark beschikte met de vereiste (verlopen) vergunning, kan dat bouwwerk wederom opbouwen of deze restaureren conform de vergunning. De bestaande vergunning, foto’s van de schade en een bouwtekening dient te worden overlegd aan de afdeling Realisatie van de directie Ruimte en Ontwikkeling. Men zal dan de versnelde procedure kunnen doorlopen.

Iedereen die een ander bouwwerk wenst aan te leggen dan waarvoor men vergunning heeft, zal hiervoor de normale procedure moeten doorlopen. Daarbij opgemerkt dat bouwwerken die schade hebben opgelopen door de storm voorrang krijgen in de procedure.

Ook bij de herbouw volgens de versnelde procedure zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zijnde: de Bouw- en Woningverordening Bonaire (A.B. 1961, No 17), Wet maritiem beheer BES, de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire (A.B. 2008, no. 23), Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire (A.B. 2010, no. 14), Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire (A.B. 2010, no. 15)

In alle gevallen moet het Bonaire National Marine Park (BNMP) 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden (met een geldige vergunning of toestemming van het OLB) op de hoogte worden gesteld. Tijdens werkzaamheden moeten aanwijzingen (incl. aanvullende maatregelen) van personeel van BNMP strikt worden opgevolgd.

Deel dit artikel