Personeel & Werk

CBS van start op Bonaire met het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland 2016

CBS logo

Gedurende de maanden  oktober en november van dit jaar  zullen interviewers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op pad gaan om a-select gekozen huishoudens te bezoeken om de AKO-enquête af te nemen.

Het AKO meet onder andere het werkloosheidspercentage, de omvang van de werkzame beroepsbevolking en het onderwijsniveau van de bevolking. Het onderzoek wordt om de twee jaar gehouden. Op Bonaire zullen 850 huishoudens benaderd worden, op Sint-Eustatius 470 en op Saba 540.

Eén van de belangrijkste gegevens uit het AKO is het werkloosheidspercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van de beroepsbevolking op zoek is naar werk. Andere belangrijke gegevens zijn de arbeidsparticipatie, maar ook gegevens over bijvoorbeeld het opleidingsniveau, beroep en arbeidsduur.

Enkele resultaten uit het AKO 2014:

  • In 2014 was 68,9 procent van de inwoners van Bonaire van 15 tot 75 jaar werkzaam.
  • Ruim 900 personen op Caribisch Nederland waren werkloos. Dat is een werkloosheidspercentage van 6,4 procent voor Bonaire.
  • Bijna 19 procent van de werkende inwoners van Bonaire had een hoog onderwijsniveau.

De belangrijkste resultaten komen uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar.

Om deze en andere belangrijke arbeidsmarktgegevens in kaart te kunnen brengen, vraagt het CBS de medewerking van alle huishoudens die deel uitmaken van de steekproef. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview door het CBS wordt uitgevoerd.

Deel dit artikel