Onderwijs

Inwoners Bonaire ontvangen ECDL certificaat

Inwoners Bonaire ontvangen ECDL certificaat

Vrijdagavond 14 oktober ontvingen de eerste 79 inwoners van Bonaire het ECDL Digital Citizen certificaat (European Computer Driving License of Europees Computer Rijbewijs). Het betrof een groep uit Antriol, een groep 60+’ers en een groep Spaanssprekenden voor wie de computercursus beschikbaar was gemaakt. Speciale genodigden waren Gedeputeerde mvr. Nina den Heyer en directeur van ECDL Nederland dhr. Roy Osinga. De uitreiking, die plaatsvond bij Antriol Avanti, was voor de deelnemers de kroon op het afronden van een intensieve training om hun digitale vaardigheden te bevorderen.

Gedeputeerde Nina den Heyer sprak de geslaagde cursisten toe. Ze benadrukte de noodzaak van het opdoen van computerkennis en -vaardigheden in een tijd van steeds verdergaande digitalisering. De Gedeputeerde moedigde de aanwezigen aan hun kennis te delen en ook anderen te wijzen op het belang van de training.

ECDL directeur Roy Osinga sprak lovende woorden over de gezamenlijke inzet op Bonaire om digitalisering van haar inwoners aan te pakken. De actieve stimulering vanuit de lokale overheid, de ondersteuning vanuit scholen en bedrijven en de inzet van de trainers, maken het succes van digitalisering mogelijk.  Dhr. Osinga gaf aan dat de cursisten nu deel uitmaken van een gemeenschap van 13 miljoen personen wereldwijd, die de de ECDL Digital Citizen cursus hebben afgerond.

Projectleider van projectbureau Integrale Wijkaanpak Max Suart stapte gedurende zijn toespraak van het podium af om een man van boven de 80 persoonlijk te feliciteren met het afronden van de cursus. “Dat mensen zich op deze leeftijd blijven inzetten om bij te blijven op het digitale vlak, mag een voorbeeld zijn voor ons allemaal.”

https://woocommerce.com/products/woocommerce-bookings/

Verder waren er woorden van dank en lof van het management van SkillsProf voordat de officiële overhandiging van de certificaten begon. De deelnemers kwamen één voor één naar voren om hun certificaat en felicitaties in ontvangst te nemen. Alle aanwezigen straalden van trots op deze feestelijke avond.

De ECDL Digital Citizen cursus is onderdeel van het project ‘Aanpak Digitale Achterstand Bonaire’, opgericht vanuit Projectbureau Integrale Wijkaanpak (onderdeel van Directie Samenleving en Zorg, OLB), ICT educatiebedrijf SkillsProf en diverse scholen en bedrijven op het eiland, om digitale achterstand op Bonaire tegen te gaan.

De geslaagde aanpak op Bonaire wordt binnenkort geëxporteerd naar andere gebieden in de regio. Op Bonaire gaat de strijd tegen digitale achterstand ook actief verder. Een tweede ronde cursussen is reeds gestart in verschillende wijkcentra.

https://woocommerce.com/products/woocommerce-bookings/

Deel dit artikel