Media

Het OLB stelt te kiezen voor een harmonieus en contructief traject

Openbaar lichaam logo

i.v.m. onterechte reacties op haar persbericht over het Dog Control Programma

Kralendijk – Met verbazing heeft het Bestuurscollege kennisgenomen van de verschillende reacties op haar persbericht van 21 oktober, Hondenwelzijn hoog in ’t vaandel op Bonaire. Verbazing omdat het OLB nog middenin het traject zit waarin alle betrokken partijen gezamenlijk bespreken op welke manier er toegewerkt kan worden naar een beter welzijn voor onze honden.

Het OLB wenst dit traject desondanks in harmonie en constructief overleg voort te zetten. Ons eerder uitgebrachte persbericht was bedoeld om onze bewoners te informeren over het feit dat met Stichting Dierenasiel een zorgcontract is gesloten waarin alle relevante zaken om toe te werken naar oplossingen voor een beter “hondenbeheer” zijn verwerkt. Onderdeel daarvan was ook het in gang zetten van een Dog Control Programma (DCP). De taak om overlast makende honden uit het straatbeeld te krijgen maakt daar deel van uit.

In ons eerdere persbericht is wel degelijk aangegeven dat partijen het op bepaalde onderdelen nog niet eens zijn met de aanpak c.q. prioritering, die gebaseerd is op de Hondenverordening van 1998. Hierover wordt in het gezamenlijk overleg gediscussieerd met uiteindelijk doel om in gezamenlijkheid tot een beleidsnotitie te komen die als basis moet dienen voor een update van de vigerende Hondenverordening.

In het persbericht van o.a. de belangenverenigingen (Bestuurscollege gooit Bonaire in achteruit) wordt volstrekt voorbij gegaan aan de positieve intenties die betrokken partijen voor ogen hebben. Het OLB neemt hier dan ook afstand van en kan zich totaal niet vinden in hetgeen ons wordt verweten. Het wenst daarentegen te benadrukken dat er in gezamenlijk overleg gewerkt wordt aan betere communicatie, openheid van zaken, het waarmaken van quick wins en uiteindelijk een aangepaste Hondenverordening die recht doet aan de huidige situatie met betrekking tot het welzijn van onze honden, burgers en toeristen.

Lopende dit traject zal periodiek verslag worden gedaan van afgesproken acties, voortgang en resultaten.

Deel dit artikel