Onderwijs

Voorlichting terugbetalen studielening

 studenten-leningen

Op 7 november zal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op Bonaire voorlichting geven over het terugbetalen van studieschulden. Voormalige studenten die met studiefinanciering van DUO in Nederland hebben gestudeerd zijn uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Voor studenten die in 2014 zijn gestopt met hun opleiding in Nederland geldt dat zij vanaf 1 januari 2017 moeten starten met het terugbetalen van hun studieschuld. Is het inkomen te laag om het maandelijkse bedrag te betalen? DUO kan hier in veel gevallen rekening mee houden. DUO organiseert voor hen een voorlichtingsbijeenkomst om uit te leggen wat de terugbetalingsregels zijn en hoe betalingsproblemen voorkomen kunnen worden.

Voormalige studenten die hun studieschuld al eerder moeten terugbetalen zijn van harte welkom op een aparte bijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor degenen die een achterstand hebben bij de betaling van hun studieschuld. In veel gevallen is een deurwaarder ingeschakeld om de betalingsachterstand te innen.
DUO komt deze voormalige studenten tegemoet door een eenmalige betalingsregeling op maat te bieden. Deze regeling kan onder andere inhouden dat de betalingsachterstand van de deurwaarder wordt terug gehaald.

De bijeenkomsten vinden plaats op 7 november, bij Captain Don’s Habitat.
19.00 – 20.00 uur: starten met terugbetalen vanaf 2017
20.30 – 21.30 uur: betalingsregeling op maat

Deel dit artikel